Tider, lokaler, avbokning, fakturering mm

Analys-3D-modell

Viktigt att veta om våra kurser

Nedan följer viktig information som du bör läsa igenom innan du kommer till den kurs du bokat dig på.

Öppenkurs
En öppen kurs är en kurs som är för planerad och du anmäler dig som en av flera deltagare, ofta från olika företag i byggbranschen.

Företagskurs
En företagskurs genomförs unikt bara för ett företag. Ni planerar in datum och plats som passar er och oss. Ni är själva på kursen och inga andra utomstående deltar vilket innebär att ni har 6 st platser till ert förfogande.

Lokal
Om inget annat anges eller önskas genomförs våra kurser i våra egna lokaler. Vi genomför även kurser i andra lokaler och andra städer, då tillkommer ofta kostnad för resa, logi och lokalhyra.

Tider
Våra kurser genomförs normalt mellan 09.00- ca 16.00. Dessa tider är prelimenära och beror på kompetensen i gruppen för kursen och antalet deltagare. Ibland blir vi färdiga före utsatt tid pga att kursen flyter på och vi hinner med det vi skall.

Kursdatorer
Vi håller med kursdatorer som är anpassade för kursen och har erfoderlig konfiguration. Om du önskar använda din egna dator ansvarar du själv för att mjukvaror är korrekt installerade och fungerar felfritt under kursen. Om du önskar använda din egna dator skall du meddela kursledaren detta i god tid före kursdatumet.

Kursmaterial
Vi skapar själva allt kursmaterial som är på svenska. Vi har som mål att kursmaterialet skall vara "självlärande" så att du kan återanvända det när du arbetar själv. Ibland skiljer sig kursmaterialet från kursen vilket kan bero på kurens upplägg och deltagarna på kursen. Vi uppdaterar och justerar kontinuerligt vårt kursmaterial så att det skall följa utvecklingen av både verktyg och arbetsprocesser. Kursmaterial ingår i våra kurser.

Avbokning
Avbokning av kurs kan ske 2 veckor före avtalat datum. Vid avbokning 1-2 veckor före avtalat datum faktureras halva kostnaden. Om avbokning sker kortare än 1 vecka faktureras hela kostnaden för kursen. Anledningen är att vi har mycket svårt att hitta en ersättare för din plats på kursen.

Fakturering
Fakturering av kurser och workshops sker oftast vid genomförande. Ibland sker fakturering i samband med bokning eller vid inköp av mjukvaror. Innan kursen skall kunden tillhandahålla Vico kompletta faktureringsuppgifter så som adress, konto, märkning mm.

Kontakta oss gärna genom att fylla i formuläret nedan: