Schedule Planner

Tidplaneringen blir enklare, smartare och mer läsbar

Låt inte din tidplan bara hänga på väggen flera meter lång med hundratals ibland tusentals rader. Låt din tidplan bli ett av dina viktigaste styrande dokument för projektet för att hålla både bygg tid och budget. Skapa bättre, säkrare och effektivare tidplaner med Schedule Planner.

Schedule Planner är tidplaneringsmodulen som kan användas helt fritt utan 3D/BIM-modeller om så önskas och utgör då ett av marknadens kraftfullaste tidplaneringsverktyg! Med sin unika platsindelning blir arbetet tidplanen betydligt snabbare att arbeta med och inte minst enklare att analysera och visualisera tillsammans med kollegorna i projektet.

Nedan visar vi en film om varför Schedule Planner behövs och hur Flowline teorierna stöder en platsbaserad tidplanering på ett unikt sätt!


Schedule Planner fungerar lika bra för att göra huvudtidplaner, projekteringstidplaner och produktionstidplaner. Du får bättre flyt, rytm och ökad kontroll på dina resurser.

VSP_Intro_Ikon
Klicka på bilden...

OBS
Schedule Planner nedan presenteras som ett fristående verktyg men kan också integreras med 3D/BIM-modellerna och utgör då en avgörande modul för just 4D-planering. Läs mer om det i separat länk (kommer inom kort).Orientering: platsbaserad tidplan - Flowline

Att arbeta med Flowline, planeringstekniken i Schedule Planner tycker många om, det är snabbt, smart och roligt. Många anser att de kan lägga ner mycket mer tid på att tidplanera istället för att administrera. Det är väl det som är poängen att spendera alla tid vi har till värdeskapande mao effektivare och bättre planerade projekt!?

Det är också mycket viktigt att kunna läsa och förstå, tolka och analysera tidplaner för en effektivare optimering. Flowlinetekniken är även mycket kraftfull inom detta område då tidplanen ofta upplevs mycket mer visuell och där med lättare att kommunicera.

Teorin bakom Flowline heter Line of Balance (LoB) och kommer ursprungligen från början av 1900-talet. Det första projektet vi känner till som använde tekniken är i Empire State Building på 1930-talet.

VSP_Orientering_Ikon
Klicka på bilden...Hur läser man en Flowline tidplan?

Nedan följer några exempel på hur man kan läsa aktiviteter i Flowline tillsammans med en traditionell Gantt-vy.

Gantt & Flowline
Analys1_ikon
(Klicka på bilden)
Kollisioner
Analys2_ikon
(Klicka på bilden)
Var?
Analys3_ikon
(Klicka på bilden)
Glapp
Analys4_ikon
(Klicka på bilden)
Tempo
Analys5_ikon
(Klicka på bilden)
Överlapp
Analys1_ikon
(Klicka på bilden)
VSP_Skapa_Ikon
Klicka på bilden...

Skapa platser och aktiviteter

Att en av Vico Schedule Planners unika styrkor är att tidplaneringen är platsbaserad blir påtagligt när du börjar arbeta med verktyget. Det är viktigt att förstå flexibiliteten med att redovisa aktiviteter på olika sätt beroende på vem som skall läsa tidplanen.


Vico Schedule Planner bygger just på att det är platsbaserat tillskillnad från andra tidplaneringsverktyg som är aktivitetsbaserade. Att Vico Schedule Planner är platsbaserat med för många fördelar och styrkor i alla skeden av ditt arbete.


Tillsammans med det kraftfulla sättet att filtrera tidplanerna enligt platsindelning kan du visualisera din tidplan på ett effektivt sätt. Ett exempel kan vara att du vill redovisa stommen planvis och stomkompletteringen per trapphus eller varför inte redovisa varje UE för sig. Detta blir mycket enkelt just tackvare den platsbaserade tidplanen i Vico Schedule Planner!


Du kan fritt och enkelt ändra genomförande ordningen, byta ordning påplatserna, aktiviteteterna följer automatiskt med då de är platsberoende.


Platserna är därför inte bara ett namn i en rubrik utan en central del för ditt planeringsarbete!
Logik och beroenden

Ett mycket smart sätt att skapa logik i Schedule Planner är i CPM-vyn (Critical Path Method, kritiskalinjen metoden). Där drar och släpper du aktiviteterna på varandra för att skapa övergripande beroenden.

T.ex låt säga att du alltid, i hela projektet önskar att vi målar taket före vi lägger golvet. Då kan du enkelt skapa ett "slut-start" beroende mellan dessa aktiviteter. Sedan sköter Schedule Planner resten av kopplingarna per plats och läge i hela tidplanen.

En annan styrka är att det är möjligt att koppla logiska beroenden mellan olika aktiviteter mellan olika platser, samtidigt. Så med en mus rörelse skapa ett plats och aktivitetsberoende samtidigt.

Vi skall inte heller glömma att Schedule Planner automatisk skapar platsberoenden. Det innebär att du fritt kan flytta runt produktions ordningen och automatiskt flöljer aktiviteterna med då de har en "gravitation" till den platsen den är skapad på.
SP_Logik_Ikon
Klicka på bilden...VSP_mangd_Ikon
Klicka på bilden...

Mänder & resurser / gubbkurvor

Du kan enkelt tillföra mängder till din tidplan om du så önskar. Antingen genom att fylla i data manuellt, hämta in data från en Excel-fil eller om du har möjligheten att integrera Vico Office övriga moduler för mängdning och kalkyl.


När du skapat platserna och dina aktiviteter är det dags att resurssätta. Skapa fritt dina team eller lägg in de UE aktiviteter som skall genomföra arbetet.


Automatiskt skapas en resursgraf som är aktiv, du kan välja att rapportera ut resurskalendrar för att se hur många personer som skall arbeta på vilket plats när och vad de kostar.


Resurshistogrammet hjälper dig att effektivare se hur du har fördelat dina resurser och vilka toppar du kommer att ha och när.
Kassaflöde

Integrera kostnaderna i ditt arbete och du får automatiskt ut ett kassaflöde. Du kan även redovisa hur kostnaderna fördelas per plats, när och vilka aktiviteter som utgör kostnaderna.

Vico Schedule Planner är ett komplett verktyg för att planera, visualisera, analysera och optimera ditt projekt!
VSP_Kassafl_Ikon
Klicka på bilden...

VSP_Inkop_Ikon
Klicka på bilden...

Inköpsplanering - integrerad

Med Vico Office föds helt nya möjligheter att skapa rapporter för att analysera och kommunicera kostnader. Tack vare Vico LBS Manager, kan du utifrån en valfri plats-/lägesindelning av en (eller flera) 3D-modeller få kalkylerna indelade per plats, helt automatiskt! Detta är är något som sparar mycket tid, att inte behöva mängda om hela projektet och platsindela kalkylen!


Med flexibiliteten i rapportverktyget kan du själv välja exakt vilka rapporter du önskar få ut och hur de skall se ut, placera in loggor, välja färger men inte minst vilken data som skall redovisas!


Utifrån de rapporter som du skapar kan du sedan enkelt exportera dem vidare till PDF, Excel, textfiler osv för t.ex en import till annat kalkylverktyg.

 


Risksimulering - platsbaserad

Vi skall alltid försöka att minimera riskerna i våra tidplaner. Några exempel visar vi i början på denna sida där Flowline-vyn ger dig några nya verktyg för analys och tolkningar av tidplanerna.

Schedule Planner stöder även att du gör en sk Montecarlo risksimulering. Efter att du fört in dina projektanpassade egenskaper kan Schedule Planner itterera fram och testa 10.000-tals olika riskscenarion och redovisa dem för dig i Flowline med vad som utgör en risk och hur stor risken är.

Minimera riskerna med Schedule Planner!
VSP_Risk_ikon
Klicka på bilden...