Vico Office Client

3D/BIM-modellerna återanvänds & integreras

Vico Office Client är hjärnan i Vico Office och installeras på alla datorer som skall ha tillgång till Vico Office olika moduler. Om du har någt cad-verktyg installerat redan (t.ex ArchiCAD, Tekla eller Revit) kommer det skapas en funktion för att publicera 3D-modellerna direkt till Vico Office. Vico Office har ett mycket enkelt och avskalat gränssnitt. Endast de funktioner och knappar som är absolut nödvändiga visas när du behöver dem. Gränssnittet anpassar sig till din arbetsuppgift vilket underlättar mycket för användaren.

Med den inbyggda versionshanteringen kan du även pröva alternativ och följa utvecklingen av ditt projekt och se ur olika beslut påverkar tid och kostnad. Läs mer om utvalda funktioner nedan.

Intro_Ikon
Klicka på bilden...


Direktpublicera 3D/BIM-modellerna

Vico Office är en öppen plattform där du samlar alla dina 3D/BIM-modeller från marknadens ledande cad-/BIM-verktyg. Publicera direkt från ArchiCAD, Tekla, Revit (Architectura, Structural & MEP) och AutoCAD. Du kan även hämta in filer från t.ex Sketch-Up, dwg och IFC (säljs som separata moduler). Byggdelar och mängder kategoriseras utifrån de egenskaper de har i cad-verktyget därför finns olika aktiveringsmetoder beroende på var ifrån 3D/BIM-modellen kommer.

Naturligtvis kan du använda Vico Office till många olika typer av projket allt från hus till installationer, anläggning och stadsbyggnad!

Den inbyggda versionshanteringen gör att du kan jämföra olika alternativ och mycket snabbt se hur ändringar, PM och justeringar påverkar både tid och kostnad för projektet.

Publicering_Ikon
Klicka på bilden...
GSTeklaAdeskSketchupIFCInlasning_ikon
Klicka på bilden...

Läs in dig i projektet

Ett av de första stegen du tar in i BIM-världen brukar vara möjligheten att se ditt projekt i 3 dimensioner. Med Vico Office kan du snabbt läsa in dina 3D-modeller från olika cad-verktyg för att sedan fritt navigera, beskära och filtrera för att enklare förstå hur projektet kommer att bli.


Om du markerar objekt i 3D-fönstret kan du i en egenskaps palett se information om de markerade objekten t.ex dess ID/littera, vilken 3D-modell den tillhör, vilka mängder de objekten genererar.


Vico Office Client fungerar även som en "viewer" inte bara för dina 3D-modeller utan du kan också titta på kalkyler, spela upp 4D-simuleringar och skriva ut rapporter.
Excel import

Med denna enkla men kraftfulla import funktion kan du importera valfria Excel-filer in till Vico Office databas. Du kan t.ex importera kalkyldata från ett annat kalkyl program, mängder eller prislistor från en en Excel-fil.


Du väljer sedan vilka kolumner som skall importeras till motsvarande kolumn i Vico Office. När du sedan klickar på rubriken så importeras all data i den kolumnen. Att hämta in en Excel-fil på 1.000-tals rader tar bara några minuter.


Denna funktion kan vara mycket användbar för underhåll av prislistor. Om det är samma struktur vid uppdateringarna blir det mycket enkelt att uppdatera en receptdatabas med nya priser. Använd sedan funktionen Jämför & Uppdatera för att se exakt vilkapriser som har förändrats.
Excel_icon
Klicka på bilden
J&UKlicka på bilden...

Jämför & Uppdatera

Denna funktion är mycket kraftfull då du kan jämföra två olika projekt mot varandra eller två olika versioner av samma projekt. Vico Office listar då alla förändringar som skett i en tydlig jämförelse. Ändringarna markeras med rött så att du kan välja att uppdatera med nya förändringarna eller att välja att accepter alla ändringar direkt.


Funktionen gör att tillkommande och avgående mängder markeras med rött (se bild). Du kan också välja att bara visa de poster som har förändrats. Med en knapptryckning uppdaterar du med de nya mängderna och kalkyl och tidplaner uppdateras direkt utifrån de nya förutsättningarna.


Du kan Jämföra & Uppdatera allt i Vico Office t.ex mängder, kalkyler, platsindelningar osv.
Taggar ger dig en stor frihet

Taggarna i Vico Office ger dig möjlighet att skapa egna kolumner eller fält med värdelistor där du kan kategorisera mängder, kalkyler mm på helt valfritt sätt.


Flera av våra kunder hittar nya kreativa metoder för att sortera data just med hjälp av taggar. Skapa en kolumn i din kalkyl med BSAB-koder, resurser (arbete, material, ue), konto eller varför inte CO2 klasser. När du väl skapat dina taggar kan du snabbt filtrera, gruppera och inte minst skapa rapporter utifrån dessa taggar!

Taggar_ikon
Klicka på bilden...


Rapporter_Ikon

Skapa ut dina egna rapporter

Det är viktigt att du på ett snabbt och enkelt sätt kan skapa rapporter, sammanställningar och jämförelser i ditt projekt. Vico Office har en inbyggd rapport verktyg. Du kan skapa en helt egen design där du själv väljer vilka fält/data som skall visas, om du vill ha en sammanställningssida som visar tillkommande och avgående mängder eller jämför olika kalkyler mot varandra och sammanställer med ett eller flera diagram. Spara mallarna och återanvänd dem för alla dina projekt. Med en knapptryckning exporterar du rapporten till en PDF, Excel, en textfil mfl så att du kan eposta rapporten eller importera data till t.ex ett affärssystem.


Det finns nästan inga begränsningar i vilka rapporter du kan hämta ut ur Vico Office och med full flexibilitet gör det till ett av det kraftfullaste verktygen inom sin kategori.


Du kan t.ex låta Vico Office skapa en läges-/platsindelad kalkyl utifrån de platser du skapat med Vico LBS Manager! En mycket kraftfull rapport som kan bespara dig veckor av arbete!