Vico Office 6.0 - utvecklat efter användarnas önskemål!

60

Vico Office 6.0

Vi är stolta att kunna meddela att Vico Office 6.0 är lanserad. Fokus vid utvecklingen av denna version har varit baserad på förfrågningar från er Vico Office användare. Du får nu mer tillgång till mer data och betydligt mer kontroll på hur informationen från 3D/BIM modellerna hanteras.


Vico Office 6.0 medför en stor "mängd" nya funktioner för bland annat Takeoff Manager. Ett nytt arbetssätt för mängdavtagning har utvecklats, som möjliggör enklare och effektivare mängdavtagning. Du får ta del av ett flertal nya funktioner som möjliggör ett flexibelt, skräddarsytt arbetsflöde.


Nedan följer ett utkast av några nya funktioner - samt en inspelning som illustrerar dess funktionalitet samt vilken påverkan dessa har på arbetssättet.


Känner du att det är dags att uppdatera till Vico Office 6.0? Längst ned på denna sida finns viktig information följt av en punktlista på hur du går till väga.

linje


linje


mappar

Importera hela mappstrukturer av ritningar

I nya Vico Office 6.0 kan du väldigt enkelt importera in hundratalsritningar - i deras nuvarande mappstrukturer. Du är därmed inte längre tvungen att skapa egna mappstrukturer i Vico Office efter import.

linje


Prioritera ritningar vid import

Vico Office 6.0 ger dig nu möjligheten att prioritera i vilken ordning ritningar ska importeras - du behöver därmed inte längre vänta på att samtliga ritningar ska importeras för att kunna påbörja ditt arbete. Välj enkelt vilken/vilka ritningar du vill börja arbeta med, så laddas övriga ritningar i bakgrunden under tiden.

prioritera

linje


parametrar

Inläsning av en massa parametrar

Du läste rätt! Från och med 6.0 kan Vico Office nu läsa in massor av parametrar från CAD-verktygen och IFC-filerna.

Du kan därmed nu filtrera ut dem parametrar just du behöver för ditt projekt, och filtrera bort dem du inte behöver. Det finns även stöd för att skapa mallar med förvalda parametrar som du sedan kan återanvända i andra projekt.

linje


Namnge Mängdposter

Du kan härmed bygga namnstrukturen på dina mängder utifrån parametrarna du importerat från CAD-verktygen. Möjligen att du vill att samtliga mängder namnges utefter sina respektive BSAB-koder?

Även dessa kan du spara som en mall för att återanvända i andra projekt!

toibuilder

linje


CADparametrar

CAD-mängder vid aktivering

Vid aktivering av 3D-modellen sker inte längre en omgående mängdberäkning. Detta innebär att aktiveringen går mycket snabbare. Däremot får du omedelbart ut vissa CAD-mängder i Vico Office. Detta medför tidsbesparning om man exempelvis endast vill veta antalet pelare som finns i modellen.

Notera även att alla mängder i och med Vico Office 6.0 har svenska namn.

linje


Ihopslagning av mängdposter

Du har nu möjlighet att slå ihop flera olika mängdposter till en mängdpost. Exempelvis om man vill slå ihop flera typer innerväggar för att få en prisindikation i tidigt skede.

Det är därmed inte nödvändigt att "måla" mängder längre, som ibland har varit tidskrävande i större modeller.

slåihop

linje


rapportmallar

Ökad flexibilitet för rapportmallar

Mycket arbete har lagts ned på att göra rapportmallar mer flexibla med nya arbetssätt.

Bland annat finns det ett stort utbud av färdiga rapportmallar att utgå ifrån.

linje


Viktig information - innan du uppgraderar till Vico Office 6.0


  • 32-bit versioner av Windows stöds inte längre - för att på bästa sätt förbereda inför uppgraderingen, vänligen flytta alla dina Vico Office installationer till 64-bit operativsystem.


  • Projekt som skapats i versioner tidigare än 5.0 stöds inte inte längre - för att förbereda inför denna förändring måste användare uppgradera samtliga projekt till en senare version av Vico Office.


  • Alla som jobbar mot samma VPS måste uppgradera samtidigt som VPS:en uppdateras.

linje


Uppdatera till Vico Office 6.0 - Punktlista

  1. Först behöver du få nya licenser som är anpassade till Vico Office 6.0 - du kan INTE använda dig av äldre licenser. Skicka iväg ett mejl till vicosupport@trimble.com som innehåller en lista på alla era licenser. Beskriv att ärendet gäller uppdatering till 6.0 licenser.
  2. Ladda sedan ned den senaste versionen av Vico Office. Det gör du här. Följ anvisningarna som ges vid installation. OBS: Uppgradering av VLM servern är inte nödvändig så länge ni har fått dem nya licenserna (R6) installerade på den servern.
  3. Vico Projekt Server (VPS) bör uppgraderas samtidigt som Vico Office på klient-datorerna. All konfiguration och samtliga inställningarna (på servern samt klienterna) kommer att sparas per automatik, därav behövs inga vidare konfigurationer.

OBS: Vi rekommenderar er att ALLTID exportera ut era Vico Office projekt före en uppgradering eller nyinstallation!

Ni är varmt välkomna att kontakta support@vicosoftware.se vid fungeringar.

linje