Snabbare, effektivare integrerat. Vico Office 4.0!

Vico Office 4.0

Vico Office 4.0 är en milstolpe i utvecklingen av Vico Office. Med över 300 förbättringar kommer ni alla att märka förbättringarna. Det har skett många stora förbättringar och några av dessa som sticker ut lite extra är att Vico Office är på svenska, att 3D och databasen är betydligt snabbare och en ny modul.


Svenska!
Denna version är den första stora release som är på Svenska. Vi översätter så mycket vi kan i Vico Office vilket är nästan allt. Vi gör detta stora arbete för att underlätta en implementering på den svenska marknaden och för att inte språket skall vara barriären för att komma igång med nya verktyg.

Dramatiskt mycket snabbare databas och hantering av 3D modeller
Men nytt sätt att hantera 3D geometrier och databaser är systemet mycket snabbare än sin föregångare vilket du märker i alla delar av systemet. Uppgifter som tidigare kunde ta mycket lång tid kan nu vara färdiga på några minuter och ibland sekunder.

Jämför & uppdatera
Nu stöder denna kraftfulla funktion alla datatyper i Vico Office. Med denna funktion kan du jämföra tillkommande och avgående mängder och mycket mycket mer.

Rapporter
Rapporterna har blivit bättre och stödjer taggar med numeriska värden och summeringar. Idag är det inte mycket som inte går att hämta ur projektdatabasen för att skapa en rapport. 

Taggar

Taggar har numeras numeriskts stöd och kan även summeras vilket kan göra det möjligt att t.ex beräkna CO2 klassning i projektet.

Revit
Bara det som visas är det som publiceras till Vico Office. Detta gör det enklare för dig som användare att selektivt skicka den information du önskar. Nu finns det även betydligt fler parametrar som vi kan återanvända från Revit till Vico Office, några av dessa kan nämnas är Assembly Code, Mark, Family, Keynote mfl. Du kan även använda egna parametrar och benämna dessa som Vico 01, Vico 02 och Vico 03.

Nya publicerar med stöd för
  • Autocad Architecture 2013
  • Autocad MEP 2013
  • Revit 2013 (samtliga moduler)
  • ArchiCAD 16
  • Tekla 18
  • IFC 2x3 (för t.ex MagiCAD)
  • SketchUp
(Gröna är nya, blåa är uppdaterade och röda är oförändrade).

Vico Layout Manager - Ny modul
Vi har lanserat en ny modul för utsättning direkt från 3D modellen till din totalstation t.ex Trimble eller likvärdig som kan läsa in textfiler med koordinater. Det är även möjligt att hämta in data från totalstationer för att se differenser mot den projekterade byggnaden.

Vico Constructability Manager
Många förbättringar har skett i denna modul. Bland annat en förbättrad integrerad process för att hantera kollsioner och ärenden. Det finns även en ny vy "Card view mode" och en möjlighet till att skapa kommentarer som går att dela med andra.

Vico Document Manager
Just nu utvecklas en fantastisk modul för att hantera 2D och 3D dokument. Du kommer kunna analysera 100-tals ritnignar (dwg, pdf, dwf mfl) mot varandra och direkt se vilka som har förändrats. 

Du kommer även kunna jämföra 3D modeller mot varandra och Vico Document Manager kan markera förändringarna åt dig i 3D. Du ser omedelbart vad som har raderats, justerats och skapats.

Denna nya modul är fortfarande i Beta stadie men vi vill att våra kunder skall kunna pröva och testa denna modul redan nu.