Vico Office på Svenska!

VOSwe

Över 80 förbättringar sedan 3.2

Vi är stolta över att kunna presentera Vico Office 3.3 nu översatt till Svenska. Att ta steget till att översätta hela Vico Office till Svenska är ett mycket stort steg för oss. Vi är övertygade om att detta kommer att hjälpa alla våra Svenska kunder som väljer att implementera Vico Office. Vi vet att vi kommer behöva justera många översättningar och göra förbättringar men detta är ett strategiskt viktigt steg för oss. Det finns några få områden som vi inte kan (rent tekniskt) översätta idag men som vi hoppas på kunna lösa i kommande versioner. Vi har även beslutat att inte översätta manualen.


Obligatorisk uppdatering!

Du som är licensadministratör för Vico Office skall ha fått ett epost meddelande om att Vico Office 3.3 finns tillgängligt för ned laddning. Behöver du hjälp, tveka inte att kontakta oss. Efter stöd och support från våra kunder har vi gjort över 80-förbättringar sedan Vico Office 3.2 i februari. Detta gör Vico Office 3.3 till en obligatorisk installation för alla våra kunder. Vi vill rikta ett stort tack till alla kunder som ger oss detta stöd i att göra produkten bättre!


Nyheter och förbättringar i Vico Office 3.3

Multianvändare (Multi-User Environment): 
Fler och fler av våra kunder använder Vico Office i större och större projekt och där med växer även projektteamen. Nu kan ditt team logga in i samma projekt och arbeta parralellt med olika uppgifter samtidigt. Några kan arbeta med mängdavtagning medans andra samtidigt jobbar med kalkylen.


Detta ger er ett kontinuerligt uppdaterat projekt för alla i teamet och bättre kommunikation.


Lokalisering:

Nu finns som sagt Vico Office på Svenska! Men du kan även välja Engelska US, Engelska UK och Finska. Vid installationen av Vico Office får du frågan om vilket språk du önska installera på. 


Flera och bättre rapportmallar:

Rapportmotorn i Vico Office är otroligt kraftfull. Med Vico Office 3.3 följer det även med mallar att skapa kalkyler- och mängdrapporter per plats enligt din platsindelning (LBS). Dessa rapporter är på engelska men kontakta oss så kan vi hjälpa er att anpassa rapporten till just era behov.


Lycka till med Vico Office 3.3!