Nu är Vico Office 3.2 här med stora förbättringar!

VicoOfficeClient

Vico Office 3.2 - Nyheterna

Vico Office 3.2 är en obligatorisk uppgradering för samtliga av våra kunder. Vi har arbetat mycket med att stabilisera och förbättra produkten samt göra Vico Office kompatibel med de senaste ArchiCAD, Revit och Tekla versionenerna. Vi har gjort över 300 förbättringar i modulerna sedan vi släppte Vico Office 3.1 tackvare era önskemål om förbättringar.


Ladda ner och installera senaste versionen av Vico Office här


Nedan beskriver vi ett urval av de nyheter som ingår i Vico Office 3.2
 • Stöd för ArchiCADs funktion demolish
 • Mycket bättre publicering av Tekla modeller tack vare vårt nära samarbete med Tekla
 • Stöd för länkade modeller och bättre geometriskt stöd för Revit
 • För nyad IFC importer med stöd för fler mängder och import av multipla filer
 • Förbättrad och förädlad Report Editor (ingår i Vico Office Client)
 • Flertalet nya Rapportmallar följer med
 • Paletter kan du snäppas eller fällas in automatiskt
 • Förbättrade filtreringsmöjligheter
 • Arbeta som en: möjliggör att flera kan arbeta i projektet samtidigt och uppdateringar visas momentant
 • Takeoff: Mycket förbättrade beräkningsregler, kurvadeytor kan nu målas med ett klick
 • Cost Planner: Kan nu hantera negativa tal för att mer flexibelt arbete i kalkylen. Förbättrade möjligheter till hantering av kalkylversioner.
 • Schedule Planner: Stora hastighetsförbättringar för att på ett bättre sätt hantera mycket stora projekt med hög detaljnivå.

Det finns flertalet videos (på engelska) som beskriver hur Vico Office fungerar. Besök www.vicosoftware.com