Vico LBS Manager

Valfri dynamisk platsindelning

LBS står för Location Breakdown Structure, vi kallar det kort och gott platsindelning. Detta är en av de viktigaste funktionerna när du vill komma igång med Vico Office och 5D BIM för att få kollisionskontroller, mängder, kostnader, tidplaner, uppföljning, inköp och logistik per plats/läge.

Att fritt kunna skapa valfria lägesindelningar, eller som vi kallar det platsindelningar av projektet, utan att påverka projekteringsmodellen är avgörande för mängdning, kalkyl och planering. Vico Office unika och enkla men mycket kraftfulla sätt att platsindela 3D modellerna gör att projektören inte behöver "klippa sönder" 3D modellerna. Du skall inte heller behöva littrera objekt per plats/läge då alla objekt vet var de finns och är platsbaserade sker detta automatiskt per namn/grupp/typ/littera.

Denna funktion medför stora förbättringar och förenklingar gällande kravställande, arbetsmetodik, process och gör arbetet mindre tidskrävande. Ett exempel är att du aldrig mer behöver skapa en läges- /platsindelad kalkyl, det sker automatiskt med en rapport mall som läser in mängderna per plats och kalkylen på projektnivå!


 LBS-intro-Ikon
Klicka på bilden...Virtuell klyvning av 3D-modellerna

Det är viktigt att 3D-modellerna är intakta och att man inte littrerar eller "klipper upp" dem för att få platsindelade mängder.

Det är mycket enkelt att platsindela dina 3D-modeller. Skapa valfritt horisontella och vertikala platser. Snäpp mot punkter i 3D-vyn för att skapa en horisontell klyvning. Rita med polygonlinjer hur du önskar klyva 3D-modellerna i planvyn. Du kan till och med manuellt lägga över objekt som du vill skall tillhöra en plats även om den ligger utanför.

Det finns inga begränsningar hur långt du kan platsindela dina 3D-modeller. Gå från projektnivå, område, hus, trapphus, våning, lägenhet och ända ner till rum om så önskas!
Per-lgh
Klicka på bilden...


Mängderperplats_ikon
Klicka på bilden...

Mängder per plats - automatiskt

När du väl skapat din platsindelning med Vico LBS Manager och omaktiverat 3D-modellerna får du automatiskt mängderna indelade enligt din platsindelning. Det betyder alltså att du inte behöver begära att projektörerna platsindelar sina 3D-modeller.


Platsindelade mängder ligger till grund för den platsindelade kalkylen och platsindelade tidplanen som ger en korret 4D-simulering, till och med kollisionerna rapporteras med samma platsindelning.
Många olika indelningar med platssystem

Det Det är även möjligt att platsindela samma 3D-modell på flera olika sätt beroende på syfte och behov! Ett exempel kan vara att stommen byggs planvis och då behöver vi mängderna per plan, stomkompletteringen byggs t.ex per trapphus och då behöver vi mängderna indelade efter det och installationerna drar vi i stråk och i schakt, då skall 3D-modellerna indelas enligt det.


Allt detta är möjligt tackvare Vico LBS Mangers kraftfulla funktion för att virtuellt klyva 3D-modellerna på flera olika sätt!

Platssytem_Ikon
Klicka på bilden...PlatsindelardeRapporter_IkonKlicka på bilden...

Läges- /Platsindelade kalkyler - automatiskt

Med Vico LBS Manager behöver du inte längre platsindela dina kalkyler. Att göra kalkylerna platsindelade är ofta ett tidskrävande arbete då man ofta måste göra om mängdavtagningen. Om det finns 3D-modeller så måste de "klippas upp" i de olika lägen som önskas vilket både tar tid och är svårt att få rätt mellan flera olika cad-verktygs 3D-modeller.


Med Vico Office läges indelas mängderna som automatiskt driver din platsindelade kalkyl genom att använda en rapport mall vilket kan spara väldigt mycket tid! Denna funktion kan även användas för att skapa kalkyler för t.ex olika hyresgästanpassningar för att prova olika alternativ så som öppet kontorslandskap eller med kontorsrum.


Läs mer om Vico Cost Planner för kalkylering
Platsindelade tidplaner - automatiskt

Även tidplanerna drivs av de platsbaserade mängderna och du får även kassaflöde och ekonomisk uppföljning per plats.


Fokuser på det viktigaste, att skapa en väl genomtänkt tidplan för projektet och spendera inte tid på att fundera på hur många kvm yta du har inom varje område. Låt datorn göra det jobbet åt dig!


Läs mer om Vico Schedule Planner för tidplanering

PlatsindeladTidplan
Klicka på bilden...