Vico Document Controller

Dokument analyser i 2D och 3D!

Vico Document Controller, låter dig integrera ritningar till Vico Office och ger dig ett mycket kraftfullt verktyg för att analysera och jämföra handlingarna mot varandra i både 2D och 3D! Använd gärna denna modul tillsammans med Vico Constructability Manger för att även göra kollisionskontroller och byggbarhetsanalyser i en och samma mjukvara!

  • Då ritningarna fortfarande är kontraktshandling är det viktigt att se att 3D/BIM-modellerna överrenstämmer med 2D ritningarna vilket du kan säkerställa med hjälp av denna modul.
  • Jämför, analysera, granska 2D ritnignar mot varandra, "molna" och skapa ärenden.
  • Jämför och analysera 3D modeller mot varandra. Skapa ärenden och förbättra kommunikaionen.
  • Länka in alla typer av dokument till ditt Vico Office projekt.

Intro_Ikon_small
Klicka på bilden...Dokument & mappstruktur

Det är mycket enkelt att skapa egna mappstrukturer. Hämta sedan in dina dokument i vald mapp, svårare än så är det inte. Du kan enkelt koppla vilka dokumenttyper som helst till ditt Vico Office projekt.

Länka in fotografier, beskrivningar, word eller excel dokument, filmer eller precis vilka filer du vill. Dessa öppnas sedan i motsvarande externa program. Krafen är att alla dokument är samlade på ett och samma ställe så att du snabbt kan hitta den information du söker.

struktur_ikon
Klicka på bilden...issue_ikon
Klicka på bilden...

2D vs 2D - ärendehantering

När du hämtar in minst 2 olika versioner av samma ritningar analyseras dessa automatiskt. Du ser tydligt med färgkoder vilka ritnignar som har ändrats och om några ritningar har raderats eller tillkommit.


Sedan kan du fokusera på de ritningar som faktiskt har ändrats (röda) för att studera dem närmare. Detta kan du göra på flera sätt, använd delningslinjen eller låt verktyget markera alla ändringar automatiskt!

Du kan sedan "molna", rita och skriva direkt på ritningen för att sedan skapa ärenden med hjälp av ärendehanteraren. Det finns många smarta inbyggda funktioner så som Chatt funktionen!
3D vs 3D - vad har ändrats?

Så nu har du fått en ny 3D/BIM-modell publicerad in till Vico Office. Perfekt men hur kan du ta reda på vad som har ändrats? Vad har raderats, vad har tillkommit samt vad som är oförändrat?

Enkelt, låt Vico Document Controller söka efter förändringarna och redovisa dem för dig utifrån de färgval du gjort. Du kan också snabbt filtrera ut bara de element som t.ex har raderats.

Kombinera denna funktion med Jämför & Uppdatera så kan du både se grafiskt vilka 3D-element som har ändrats men även exakt vilka mängposter som påverkas.
3Dvs3D_ikon
Klicka på bilden...2Dvs3D_ikon
Klicka på bilden...

2D vs 3D - samma status?

Det är möjligt att med Vico Document Controller jämföra 2D ritningar mot 3D/BIM-modellerna. Denna metod är mycket kraftfull och viktig i projekten för att säkerställa att 2D ritningarna innehåller samma status, kvalitet, innehåll och önskad detaljnivå som 3D/BIM-modellen.


Välj version av 3D/BIM-modell och en ritning som du lagt in i referensplanet, dra sedan delningslinjen för att konkret se skillnaderna.


Exemplet till vänster visar att trappan är flyttad på 2D ritningen men inte i 3D-modellen, vad gäller?


Smart, smidigt och snyggt!
Rapportera ärenden

Det är viktigt att kunna kommunicera med de som inte har tillgång till Vico Office och då kommer rapport funktionen till användning. Du skapar fritt dina rapport mallar och bestämmer själv vilka data du önskar presentera.

I exemplet bredvid har vi skapat en rapport mall för att rapportera ärenden så som kollisioner och frågeställningar som påträffats under granskningsprocessen i Vico Office med Vico Constructability Manager eller med Vico Document Controller.

Exportera sedan din rapport till t.ex en pdf, excel eller text fil för vidare distribuering.
Rapport_ikon
Klicka på bilden...