Vico Cost Planner

Kalkyler & budgetar med eller utan BIM-modeller

Vico Cost Planner är kalkylverktyget i Vico Office. Kalkylverktyget är skapat utifrån känslan av Excel för att göra det så enkelt som möjligt att lära sig. Här finns alla funktioner du kan tänkas behöva för att skapa en komplett kalkyl. Arbeta med spill, åtgångstal, formler och beräkningar, påslag mm. Du kan till och med skapa egna värdelistor/kolumner med hjälp av taggar! Med några klick kan du importera receptdatabaser, prisdatabaser eller projektkalkyler. Antingen från andra verktyg på marknaden så som MAP, Wikells, Bidcon mfl. eller om du väljer att tillämpa Vico´s prisregister som vi har i samarbete med Bygganalys.

Det finns inga begränsningar hur övergripande eller hur detaljerad du vill göra din kalkyl, Vico Cost Planner stöder framtidens kalkyleringsteknik. Unika och smarta funktioner som att aktivera byggdelar och produktionsresultat successivt gör att du kan arbeta mycket flexibelt och testa flera olika lösningar innan du bestämmer dig.


CP_Intro_Ikon
Klicka på bilden...
Budget, målpris, tidiga skeden och anbud

Vico Cost Planner stöder ditt arbete i många skeden oavsett om du önskar göra en snabb budget eller en detaljerad produktionskalkyl. Du kan t.ex sätta målpris/budget för projektet för att sedan följa kostnadsutvecklingen och se hur projektets kalkyler står sig.

Varför inte använda 3D-volymer för att driva kostnaderna, pröva alternativa lösningar för att se vilket alternativ som passar bäst för just ditt projekt.


CP_Budget_Ikon
Klicka på bilden...


CP_Ikon
Klicka på bilden...

Kalkyler med och utan BIM

Vico Cost Planner är mycket flexiblet verktyg där du genom funktionen "aktivera kalkylpost" kan arbeta med dynamiska kalkyler. Succesivt kan du bygga upp kalkyl med en mycket grund struktur eller en som är komplett ner till "vindtät papp". Du kan skapa din kalkyl på flera olika sätt, antingen manuell inmatning, via Excel-importen eller genom att använda en referensdatabas vilket kan vara en receptdatabas, ett tidigare projekt eller prisregister.


Självklart kan du använda Vico Cost Planner både med och utan 3D-/BIM-modeller eller en kombination av båda!


Använd de kraftfulla funktionera för att arbeta med omkostnader, påslag och kostnadsspann. Vico Cost Planner är ett komplett kalkyklverktyg för alla olika skeden.


En mycket kraftfull funktion för att sortera och gruppera data är funktionen för "taggar". Skapa en ny tagg och du kan välja den som en "dropdown"-lista i kalkylen. Dessa kan användas för t.ex Konto, BSAB, Resurser, CO2-klassning, förvaltningskoder mm, bara fantasin sätter stopp.Mängder kopplas till recpeten

Nästa steg i processen är att koppla dina mängder från Vico Takeoff Manager till din kalkyl. Det är viktigt att veta att det är möjligt att använda manuella mängder eller mängder från 3D-/-BIM-modellen eller en kombination av båda.

Kopplingen sker genom att recepten knyts till mängderna via en formel, "Formel Editorn", där alla objekt av samma typ knyts till ett recept. Det är en smart fuktion där också är möjligt att lägga till matematiska och logiska formler till receptet. T.ex att om en vägg överstiger ett visst antal kvm så skall en faktor läggas på.

Det är möjligt att automatisera kopplingen mellan 3D-modellen och kalkylen t.ex om IV1 kopplas till ett recept som söker efter objekt med just litterat IV1. Du kan även namnändra mängposterna i Vico Takeoff Manager till att en viss vägg typ skall heta IV1 och således kopplas denna till kalkylen automatiskt.

Vico Office ger dig en visuell feedback vart efter du kopplar mängposter till kalkylen vilket gör det enkelt att följa arbetet och steg för steg slutföra ditt arbete.
CP_mangder_Ikon
Klicka på bilden...CP_allt_med_ikon
Klicka på bilden...


Allt kopplat, allt med, hur var det med alla PM?

Vico Office har många smarta funktioner inbyggda som är värda att nämna. I modulen Vico Takeoff Manager kan du be systemet att markera element i 3D-modellen som inte har något littra för att säkerställa att alla element kommer med.


En liknande funktion finns i kalkylarbetet. Hur vet vi om vi har kopplat alla mängder till kalkylen och om det kommer 28 PM med ändringar hur vet vi hur kalkylen påverkas? Det finns några olika sätt att kontrollera det på ett smidigt sätt är att öppna kalkylen tillsammans med mängdlistan och 3D-vyn. När du markerar en kalkylpost så markeras motsvarande byggdel i mängdlistan och även i 3D-vyn så att du på ett mycket visuellt sät kan se vad som hänger ihop.


I och med denna funktion markeras även allt som är med i din kalkyl när du markerar rubriken på kalkylen. Då ser du tydligt vilka delar som inte markeras och då inte heller finns med i vår kalkyl, smart smidigt och enkelt!Kostnadsanalyser

Vico Office har stöd för att hantera multipla versioner av samma 3D-modell och även möjligheten att skapa en "snapshot" av kalkylen vid t.ex ett beslut och inte minst möjligheten att arbeta med en budget. Alla dessa funktioner kan användas var och en eller tillsammans för att på ett effektivt och unikt sätt göra kostnadsanalyser.

Kostnadsanalyserna visar med ett signalsystem hur kostdnaderna varierar i projektet. Strukturen bygger direkt på kalkyklens struktur och motsvarar dess djup. Genom att markera en ikon i kostnadsanalysen filtreras kalkylen och motsvarande kalkylpost markeras för att du på enklare sätt skall kunna härleda ändringar. Om du har en 3D-modell fungerar även funktionen tillsammans med denna, markera en ikon i kostnadsanalysen och motsvarande objekt markeras i 3D-vyn, smart!

Så vad Vico Office faktiskt gör är att analyserar alla ändringar i 3D-modellen (PM), alla mängdförändringar, kostnadsförändringar mellan flera olika versioner mot en budget och presenterar skillnaderna med ett signalsystem och en 3D-vy!

Med hjälp av modulen Vico Document Controller kan du även redo visa skillnaderna i 3D-vyn men även söka efter förändringar på 2D-ritningar. Nu kan du verkligen fokuser på mer värdeskapande arbetsuppgifter än att försöka analysera skillnader mellan 28 PM!
CP_Kostnadsanalys_Ikon
Klicka på bilden...CP_rapport_Ikon
Klicka på bilden...


Lägesindelade kalkyler automatiskt

Med Vico Office föds helt nya möjligheter att skapa rapporter för att analysera och kommunicera kostnader. Tack vare Vico LBS Manager, kan du utifrån en valfri plats-/lägesindelning av en (eller flera) 3D-modeller få kalkylerna indelade per plats, helt automatiskt! Detta är är något som sparar mycket tid, att inte behöva mängda om hela projektet och platsindela kalkylen!


Med flexibiliteten i rapportverktyget kan du själv välja exakt vilka rapporter du önskar få ut och hur de skall se ut, placera in loggor, välja färger men inte minst vilken data som skall redovisas!


Utifrån de rapporter som du skapar kan du sedan enkelt exportera dem vidare till PDF, Excel, textfiler osv för t.ex en import till annat kalkylverktyg.