Vico Constructability Manager

Kollisionskontroller per objekt och plats

När du samordnat och samlat alla 3D modeller i Vico Office kan det vara klokt att göra en kollisonskontroll för att minimera produktionsstörningar på byggplatsen. Du väljer enkelt vilka element du önskar kontrollera, sedan filtrerar du, skapar ärenden, prioriterar, molnar, noterar och skapar rapporter. Du kan till och med använda den inbyggda chattfunktionen mellan projektets olika deltagare.

Rapporterna styr du helt över själv. Du bestämmer hur de skall se ut, vilken data du vill ha med och sparar sedan ut rapporten som t.ex en pdf, excel eller word fil.

VCM_ikon
Klicka på bilden...Sök efter problemen

Ställ in vilka byggdelar du önskar kontrollera, klicka på knappen "Sök kollisioner" och Vico Constructability Manager gör resten av jobbet. En sökning ger i projektets 3D-modeller för att hitta "riktiga" kollisioner. Det innebär att där en balk och en pelare kolliderar ger 1, bara en kollision. Många verktyg på marknaden kolliderar med polygoner vilket ger avsevärt fler onödiga kollisioner.

Fortsätt ditt arbete med en okulär besiktning, gå fritt runt i 3D-modellen för att rapportera eventuella frågeställningar.

Kollision_Ikon
Klicka på bilden...Kontroll_ikon
Klicka på bilden...

Skapa ärenden

Det är viktigt att det är enkelt att sortera ut det viktiga. Genom ärendehanteringen blir det smidigt att filtrera och prioritera kollisionsärenden. Med ett stort utbud av kolumner med information kan du enkelt filtrera ut det du söker. Vill du hitta bara kollisionerna på ett våningplan? Inga problem bara att filtrera ut dem!


Ärendekortet ger dig en snabb överblick över ett ärende och du stegar dig snabbt igenom ärende för ärende. Här kan även använda den inbyggda chattfunktionen.
Molna, rita, bilder och ritningar

Utöver de kollisioner som programmet hittar kan du enkelt skapa gena noteringar genom att använda de rit- och markeringsverktyg som finns tillhands. Frihandsrita och molna, radera om du gör fel, skriv in texter direkt i 3D-fönstret. Allt kommer med sen när du önskar ta ut en rapport.


Du kan också lägga in referensbilder till ritningar eller andra valfria bilder för att bättre belysa frågeställningen.


Att skapa flera olika vypunkter underlättar också om du önskar visa problemet från flera olika håll.

Molna_Ikon
Klicka på bilden...
Arendekort_ikon

Klicka på bilden...

Enklare kommunikation med kortvyn

En unikt utvecklad och designad funktion är kortvyn. Denna vy visar varje frågeställning en i taget tillsammans med prioriteringar och ärende historik. I kortvyn ser du även kommunikations rutan där du kan chatta med andra deltagare för en snabbare och tydligare dialog.


Med filter funktionen filtrerar du snabbt ut det som är viktigt och berör just dig. Du kan även skapa egna taggar för att spåra och "tagga" ärenden på valfritt sätt för att sedan skapa rapporter med anpassat innehåll.
Rapportera byggbarhetsanalysen

Med rapport verktyget skapar du rapporter med helt egen design. Bestäm själv vilka bilder och texter som skall visas i din rapport. Rapportera ut valfri data för dina ärenden, fråga/svar, sparade vyer, taggar, prioriteringar osv. Spara sedan ut dem som en pdf, excel fil eller html sida.


Med kraften i rapport verktyget får du en rapport exakt som du vill ha den!

Rapport_Ikon
Klicka på bilden...