Vi analyserar 3D-modellerna

Håller 3D-modellerna måttet?

Om du skall göra ett 5D-projekt är det av yttersta vikt att de 3D-modeller som finns i projektet håller rätt kvalitet. För att ta reda på om det är möjligt att använda 3D-modellerna erbjuder Vico att göra en analys av dessa som en tjänst.


Vico granskar 3D-modellerna och rapporterar ev. fel och brister som behöver åtgärdas för att 3D-modellerna skall kunna användas. Uppdraget kan ta 1-3 arbetsdagar beroende på komplexitet.


Om 3D-modellen inte är möjlig att använda finns det 3 olika steg att välja mellan

  1. Kräva att justeringar görs så att dessa kan användas senare i projektet. En ny analys skall göras vid kommande leverans.
  2. Att anlita Vico att skapa en ny modell för projektet utifrån de handlingar som finns.
  3. Att hitta ett annat projekt som är bättre lämpat.

Detta behöver Vico:
  • 3D-modell i originalformat (ArchiCAD eller Revit)
  • Kontaktpersoner gällande uppdrag och projekteringsmetodik
  • Önskat leveransdatum