Workshop, kurs, demo vad är vad?

vadarvad

Vad är vad?

Många undrar vilka former av kurser och workshops vi erbjuder. Nedan följer en kortare beskrivning på vad och hur vi definierar kurs, workshop, möten, demo och presentationer.

Kurser
På våra kurser lär du dig använda mjukvarorna och målet är att du skall få en god förståelse om hur de fungerar samt vad de kan användas till. Du skall efter genomförd kurs fått den kunskap som behvös för att själv kunna arbeta vidare. Kurserna följer en röd tråd, väl genomarbetat med erfarenhet från hundratals genomförda kurser. Kurser genomförs oftast i Vico's lokaler, lunch, fika och kursmaterial ingår.

Workshops
Här skapas ett forum för resonemang där Vico deltar som rådgivare och expert inom 5D och kan ge tips och råd inför kommande projekt. En presentation av mjukvaror och arbetsmetodik kan genomföras om önskemål finns och då kan eventuellt kundens egna projekt presenteras som ett exempel. De flesta workshops genomförs sk "hands-off" vilket innebär att deltagarna själva inte vanligtvis själva får använda mjukvarorna. En workshop kan också innehålla analyser optimering av kundens projekt eller från andra Svenska projekt för att visa praktiska exempel. Vi kan också presentera fallstudier inom valda områden.

En workshop kan genomföras i valfritt ämne nedan några alternativ på ämnen.
 • Kravställande på BIM i projektet
 • BIM för Beställare
 • BIM för projektledaren
 • BIM för vårt projekt
 • Analys av modeller
 • BIM Kalkylering i projektet
 • Nyttan med platsbaserad tidsplanering och Flowline

Fördjupad presentation/möte 1-3 timmar
En kostnadsfri fördjupad presentation av produkter och mjukvaror som anpassats efter genomfört introduktionsmötet. Temat på presentationen anpassas efter kundens behov och kan gälla, kravställande, tidsplanering, kalkylering, mängdning. Vi visar ofta LIVE hur BIM kan användas med Vico Office, vi kan även presentera svenska projekt. Målet är att du skall få en bättre förståelse och underlag för beslut. 

Vi delar gärna upp kalkyl, planering, projektledning i olika grupper då intresset ofta är olika.

Några punkter vi brukar resonera kring på ett introduktionsmöte är
 • Hur fungerar verktygen?
 • Hur ser arbetsprocessen ut?
 • Är Vico Office svårt
 • Hur går vi vidare steg för steg

Introduktionsmöte 30-60 min
Kostnadsfritt introduktionsmöte för att ge en övergripande bild och förståelse om Vico Office och BIM Kalkyler och BIM planering. Nu sker också en kundanalys där vi önskar veta mer om hur ni arbetar och vilka utmaningar ni har idag.

Frågor som ofta besvaras på introduktionsmöten är:
 • Hur arbetar ni idag med BIM
 • Problem med dagens arbetsprocess och metodik
 • Varför utvecklas Vico Office
 • Konceptet med Vico Office
 • Vad är nyttan med Vico Office? 
 • Vad blir effektivare med Vico Office? 
 • Kan vi spara pengar på BIM tack vare Vico Office?
 • Hur har andra gjort?
 • Hur kan jag återanvända BIM modellerna för mängdning, kalkyl och planering?