Strategi & handlingsplan, mer nytta med 5D BIM

Fördjupat möte/demo

Fördjupat möte/demo 1-3 timmar
En kostnadsfri fördjupat möte för visning av Vico Office för att förstå mer om arbetsprocess och metodik. Temat på presentationen anpassas efter kundens behov och kan bland annat behandla, kravställande på BIM, BIM Mängdning, BIM Kalkylering och BIM Planering eller Platsbaserad Tidsplanering. Vi delar gärna upp kalkyl, planering, projektledning i olika grupper då intresset ofta är olika.

Vi visar ofta LIVE hur BIM kan användas med Vico Office. Vi kan även presentera svenska exempel projekt men meddela detta innan mötet. Vi kan också använda ert projekt för att visa enklare exempel på hur det kan återanvändas i Vico Office, då skall vi få allt material i god tid (ca 1 vecka) innan mötet.

Målet är att du skall få en bättre förståelse och underlag för beslut. 

Några punkter vi brukar resonera kring på ett fördjupningsmöte är
  • Målet med mötet och förväntningar
  • Kort koncept genomgång
  • Hur fungerar verktygen?
  • Hur ser arbetsprocessen ut?
  • Är Vico Office svårt
  • Hur går vi vidare steg för steg

Nyfiken på att se hur det fungerar LIVE hela vägen från BIM modell, BIM Mängdning, BIM Kalkylering och BIM Planering? Fyll i formuläret nedan!