Kom igång med platsbaserad tidsplanering & Flowline

tidplanering

Platsbaserad tidsplanering - 2 dagar

Denna kurs ger dig den kunskap du behöver för att kunna skapa, analysera och optimera tidsplaner i med Vico Schedule Planner. Vi går igenom teorier och bakgrund, koncept, erfarenheter, intelligenta aktivteter mm.


Mycket arbete i kursen går ut på att ge dig som planerar möjlighet att skapa och kommunicera din tidsplan och på optimalt vis. Du lär dig att skapa platser och aktiviteter, resurs sättning, koppla beroenden/logik, skapa filter, hantera buffertar, ta fram rapporter, presentera din tidsplan mm.

Under kursen går vi bland annat igenom:
  • Teori, bakgrund och historia Flowline
  • Skapa platser & lägen, LBS (Location Breakdown Structure)
  • Koppla logiska plats- och aktivitetsberoenden
  • Hantera, analysera och optimera uppdateringar
  • Hantera mängder och kostnader
  • Skapa smarta filter
  • Skapa rapporter

Målet med kursen är att du efter kursen själv skall kunna tidsplanera, visualisera, analysera, optimera tidsplaner för byggprojekt med Vico Schedule Planner.

Förkunskaper
Kunskap i hur du tidsplanerar dina projekt.

Kursens längd: 2 dagar

Tid: 9.00- ca 16.00 om inte annat anges
Plats: I Vico's lokaler i Solna, om inte annat anges/önskas
Övrigt: Svenskt kursmaterial, fika och lunch ingår i kursen