BIM modellen är en viktig bas i projektet

APD

BIM modellerna

Ibland saknas det 3D/BIM modeller, du kanske vill ha egna eller så kanske du inte får ta del av modellerna för projektet, kanske du vill vässa ditt anbud? Du kanske behöver 3D/BIM modeller för förvaltningsskedet? Oavsett vad skälet är erbjuder vi en tjänst i att skapa 3D/BIM modellerna utifrån de handlingar som är framtagna för projektet.

Vi kan skapa olilka typer av modeller beroende på behov. Vi följer också vår egna MPS (modell progression specification) som hjälper oss att definiera vad som skall modelleras när och till vilket syfte. 

Exempel på vad vi erbjuder inom detta område är
  • Arkitektmodeller
  • Konstruktionsmodeller
  • Installationer (från vissa dimensioner)
  • Byggbarhetsanalyser i 2D och 3D
  • Spelmotor av projektet där du fritt kan navigera runt (BIMx)
  • APD-planer i 3D
  • Riskanalyser i 3D

Kontakta oss så berättar vi mer