Projektledarhuset tar steget fullt ut!

SL-och-Vico

Projektledarhuset implementerar Vico Office

Efter ett mycket lyckat pilotprojekt med Vico’s tidsplaneringsteknik har Projektledarhuset beslutat att implementera Vico Office. Att bättre kunna kommunicera, visualisera, analysera och optimera sina tidsplaner med Flowline tekniken har varit viktiga faktorer. I första projektet kunde man spara 13 veckor ca 15% av byggtiden!


Lyckat första projekt 

Projektledarhuset fick upp ögonen för Vico’s planeringsteknik med Flowline under en presentation av konceptet. Vico fick i uppdrag att hjälpa Projektledarhuset att migrera och analysera tidsplanen för Ulvsundadepån, en del av Tvärbanan. 

- Med Flowline får vi den kreativa miljö som vi söker. Vi har hittat ett nytt sätt att arbeta på som sporrar alla inblandade att tänka "out of the box" vilket har hjälpt oss att hitta nya kreativa lösningar i projektet Ulvsundadepån. Berättar Torbjörn Englund Projektledare för SL.


Enkelt verktyg som sporrar oss

Resultatet efter första projektet var slående och en diskussion startade om ett breddat användande och att erbjuda möjligheten till flera beställare i ytterligare projekt.

- Vico’s planeringsverktyg är enkla och vi kan snabbt komma igång i projekten. Thomas Bååthe är ansvarig för implementeringen på Projektledarhuset. 

Torbjorn_film
Torbjörn Englund berättar om Ulvsundadepån


Implementerar en flexiblare miljö 

Beslutet om implementering togs efter att Projekledarhuset prövat Vico's verktyg skarp i projekt. Användandet av Vico har varit mycket lyckat och överraskade kraftfullt. 

- Vi ser Vico's verktyg och processer som mycket intressanta för oss och våra kunder. Jag är övertygad om att vi kommer att se stora fördelar och ett mer kreativt arbete i en flexiblare miljö. Säger Örjan Kjellström VD på Projektledarhuset.


Nära samarbete med Vico 

Patrik Mälarholm VD för Vico i Sverige beskriver. 

- Vi ser samarbetet med Projektledarhuset som mycket intressant då de arbetar som projektledare/CM vilka har en mycket central roll vid implementeringen av BIM. Vi tittar också närmare på nya affärsmöjligheter kring plattformen och jag är övertygad om att ni kommer höra om fler innovativa processer från Projektledarhuset. Vi har tillsammans med Projektledarhuset skapat en plan och strategi för implementeringen. Avslutar Patrik. 


Om Projektledarhuset 

Projektledarhuset erbjuder kvalificerade projektledningstjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Projektledarhuset är ett oberoende konsultföretag med hög kompetens och stor lyhördhet för kundens behov.


Om Vico 

Vico hjälper företag i byggbranschen att effektivisera och optimera sitt arbete med nya verktyg, förädlade processer och med ny kunskap. Vico stöttar även i projekt som 5D-samordnare och håller även kurser och seminarier gällande optimering av byggprojekt med fokus på tid och kostnad.