Ökad kontroll & kommunikation för projektledaren

projektledare

Projektledaren

Det är viktigt att kunna tolka och härleda tid och kostnader i byggprojekt. Vico's lösning hjälper projektledaren att få en ökad kontroll och bättre kommunikation.

 

Ökad kontroll

Ju bättre du presenterar ditt projekt och ju fler som förstår hur tid och kostnader påverkar ditt projekt desto högre precision får du i projektet. Vico's lösning ger dig just den kontrollen du behöver för att kunna styra ditt projekt i mål. När du lättare kan tolka projektet kan du också styra det på ett bättre sätt.

 

3D, 4D och 5D - BIM

För dig som projektledare kan du använda hela kraften med Vico's produkter, allt ifrån samordning mellan projektörerna men även återanvända BIM modellerna för mängdning, kalkylering och tidsplanering.

 

Lär dig mer

Vi erbjuder kurser där du som projektledare lär dig mer och kan själv komma igång med 5D-direkt i ditt projekt.