Öppenhet för extern kommunikation

ExternKommunikation

Extern kommunikation

I och med Vico Office 5.1 utökades möjligheterna att kommunicera med externa program dramatiskt genom VOWS (Vico Office Webb Services). Det gör det möjligt för er att utveckla egna lösningar där data hämtas och lämnas vi särskilda tillfällen för t.ex import till ekonomisystem mm. Men även möjligheten att utveckla egna appar eller produkter för att hämta och lämna data direkt till Vico Office Project Server.

Nedan visas en schematisk bild över VOWS. VOWS säljs som en separat produkt, kontakta oss för mer information.

VOWS


BIM/CAD stöd

Vico Office är plattformsneutral vilket innebär att det är möjligt kommunicera med marknadens ledande verktyg så som t.ex cad/bim-verktyg, kalkylprogram, tidsplaneringsverktyg mm.

Stödet för CAD/BIM verktyg och dess versioner utökas konstant, kontakta oss för mer information eller läs i Vico Office helpen. 

BIMverktygen

Exempel på mjukvaror som Vico Office stödjer:
  • ArchiCAD
  • Tekla
  • Revit alla dicipliner
  • Autocad alla dicipliner
  • Bentley Building Designer via i-model
  • SketchUp
  • IFC 2x3
  • MagiCAD via IFC eller direkt från MagiCAD på Revit

Öppna format

Vico Office stödjer utvecklingen av öppna format. Det är däför möjligt att kommunicera med andra verktyg via t.ex IFC, xml osv. Men självklart också via ett utmäkrt stöd för t.ex Excel-import.

Kontakta oss för mera information om hur vi kommunicerar med ditt befintliga system. Eller fundera på om det kanske är dags att jobba på ett nytt sätt?