Peab & Vico i strategiskt och nära samarbete

PEAB

Peab satsar strategiskt på Vico Office

Peab var tidigt ute med 5D, där 3D/BIM-modeller används för mängdning, planering (4D) och kalkylering (5D). Erfarenheterna är goda. Dessutom satsar man på att enbart mängda från BIM-modeller med Vico Office som inkörsport för implementeringen.


Ett paradigmskifte

Andreas Furenberg är teknisk chef på Peab och ansvarig för implementeringen av BIM och Vico Office. Andreas såg tidigt möjligheterna med att integrera och återanvända projektörernas BIM modeller för att integrera dem i arbetet med mängdning, kalkylering, tidplanering mm.

–Integreringen öppnar dörren till en spännande vidareutveckling och till nya användningsområden av 5D BIM-teknik, menar Andreas Furenberg. Mängdning i Vico Office med valfri lägesindelning är ett stort steg framåt.

Andreas_Film
Lindstrom_Film
Andreas Furenberg, teknisk chef berättar om den strategiska implementeringen av BIM och Vico Office på Peab.
Mattias Lindström är civilingenjör och skoterförare samt Vico Office expert.
imland
waterfront

Magnus Imland, bitr arbetschef har god förståelse för BIM och berättar om nyttan i anbudsskedet.
Andreas Karlsson berättar och bevisar kraften i platsbaserad tidplanering i projektet Stockholm Waterfront