Unik kompetens inom 2D, 3D, 4D och 5D BIM!

sverige

Om Vico

Vico är en förkortning av Virtual Construction, Virtuellt Byggande. Vårt fokus är att integrera tid och kostnad med BIM. På ett unikt sätt erbjuder vi revolutionerande lösningar för bättre kunna visualisera, analysera och optimera byggprojekt

Företaget Vico (Virtual Construction Software Sweden AB) har sitt säte i Solna Centrum, strax utanför Stockholm. Vi som jobbar på Vico har många års erfarenhet av BIM och byggproduktion. Vi utvecklar nya processer och rutiner, för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt och vi besitter unik kompetens inom vårt område. 

Vi är stolta att vara ensamma på den Svenska markanden att distribuera Vico Office. Vi har ett mycket nära samarbete med vår leverantör Trimble som även utvecklar Tekla, SketchUp, Prolog mm.
Timble_Distrubutor

Våra lösningar låter dig
 • Skapa bättre beslutsnunderlag
 • Förbättra kommunikationen
 • Minimera riskerna
 • Få en dramatiskt ökad produktivitet
 • Skapa en obruten informationskedja från 3D modell till inköp
 • Bli en attraktivare arbetsgivare
 • Snabbare och enklare pröva alternativa lösningar på bråkdelen av traditionella processer
 • Optimera ditt kalkyl och planeringsarbete tack vare en integrerat informationsflöde
 • Återanvända BIM-modeller för mängdning, kalkylering, tidsplanering, inköp, logistik mm


Vico erbjuder

 • Tjänster och implementeringsstöd gällande 3D, 4D och 5D BIM
 • Kurser, workshops, kickoffer med fokus på integration av tid kostnad med BIM
 • Vico Office den unika lösningen för att maximera nytta av BIM i alla skeden

Vårt team på Vico är specialister inom 5D BIM och hjälper dig igång på det sätt som passar dig och ditt företag bäst, kontakta oss så hjälper vi er igång.


Vi har verktygen, processerna och erfarenheten att hjälpa er till en lyckad implementering.Patrik Mälarholm - CEO
Patrik Mälarholm 
CEO

+46 70-3446484