Välj en klok strategi för implementering

5DBIMProcessen

Steg för steg mot tydliga mål

Många genomför först pilotprojekt för att se hur tekniken fungerar och hur den kan tillämpas för företaget och dess projekt. När dessa är slutförda är det dags att ta nästa strategiska steg, implementeringen. När ni har bestämt er för att gå vidare med en implementering är det viktigt att ta rätt steg i rätt omfattning vid rätt tillfälle. Börja med att skapa en vision och utifrån denna utforma företagets strategi och handlingsplan.


Ni kan välja att implementera delar av en process eller hela samtidigt. Vissa väljer att börja med att implementera platsbaserad tidsplanering med Flowline och andra väljer att implementera 3D/BIM mängdning och kalkylering. Vissa ser stor potential i Vico's lösning och väljer att implementera Vico Office fullt ut på hela företaget men gör det steg för steg.

Vi hjälper er att lägga upp en plan och en strategi för implementering av nya processer och rutiner. Vi går igenom allt från val av projekt, kompetens, kurser, budgetering, installation av mjukvaror osv.

Kontakta oss så hjälper vi er med en lyckad implementering!

Vi hjälper er skapa en tydlig strategi

Hitta nyttan med BIM för just ditt företag.