Projektören skapar de viktiga 3D modellerna

VB

Projektören har en viktig uppgift

För dig som är projektör är det av yttersta vikt att leverera 3D och BIM modeller som håller måtet och kan återanvändas för 2D, 3D, 4D och 5D BIM.


Som ett led i att säkerställa att en hög kompetens och förståelse finns hos projektörerna i att skapa 3D modeller för Vico Office och 5D BIM har Vico utformat en sk "Vico Certifiering". Fler och fler projektörer ansluter sig och certiferar sig för att på så vis säkerställa högkvalitativa leveranser.

 

Kompetens

Det är avgörande att du som skall bygga 3D / BIM modellen vet hur denna skall utformas och vad den skall innehålla samt vilken detaljnivå den skall ha vid leveranserna. Vico samarbetar med Graphisoft (ArchiCAD), AEC (Revit) och Tekla för att säkerställa att kurser och förstålse finns hos cad-leverantörerna.

 

Vico Certifiering

Vi erbjuder att du som projektör blir Vico Certifierad. Du kan ansöka om att bli Vico Certifierad och då får du göra ett praktiskt prov och om du uppfyller kraven blir du "Vico Certifierad". Tillsammans med våra utvalda Vico Parterners kan du genomföra 5D anpassade kurser för just det cad-verktyg du arbetar med.

 

Kanske det passar dig

Kanske är det så att du själv vill komma igång med att prissätta din design? På ett effektivt sätt kan du med Vico's produkter pröva olika alternativa lösningar och jämföra dessa mot varandra. Med produkter som är lätta att lära sig har du just denna möjlighet att böra resonera och pröva kostnader under pågående arbete.


- Det som projektörerna skapar är grundläggande för att lyckas med ett projekt. Att projektörerna säkerställer att de levererar högkvalitativa 3D modeller och förstår var man skall fokusera och inte slösa tid på detaljer kring BIM. 


- Vi får fortfarande frågan om man måste modellera golvsocklar, naturligtvis inte, det sköter vi i recepten som vi kopplar till rummen/zonerna i 3D modellen. Nästa steg är att beställare och byggentreprenörer kräver en Vico Certifiering då de ser hur viktigt det är att 3D modellerna håller måttet så att man slipper bygga en ny 3D modell.  Berättar Patrik Mälarholm VD på Vico