Migrering & analys av tidplanen brukar ge mycket tillbaka

Flowline

Migrering och analys av tidplaner

Tidplanering är mycket viktigt för att ett projekt skall bli lyckat. Oavsett om ni befinner er i tidiga skeden eller mitt under pågående byggproduktion kan en migrering och analys vara ett bra sätt att få ökad kontroll över tidplanen tackvare platsbaserad tidplanering.


Migreringen
Då vi arbetar med plats- och lägesbaserad tidplanering är det inte möjligt att importera en tidplan med ett klick. En lämplig platsindelning behöver skapas (sk LBS, location breakdown structure) där aktiviteterna placeras utifrån var de skall göras och när. Det är ofta möjligt att importera beskrivning, start, slut varaktighet direkt men ett handarbete krävs för att genomföra migreringen.

Analysen
När migreringen är färdig påbörjas analysen. Gransning av aktiviteter per plats, flöden och rytm, buffertar och riskområden beskrivs. Nu skapas även filter för att presentera platser och aktiviteter på lämpligt sätt beroende på syfte. 

Frågor vi försöker besvara är
 • Finns det glapp i tidplanen?
 • Var finns det Kollisioner?
 • Var hittar vi riskområden?
 • Har aktiviteterna haterats optimalt?
 • Har vi en god rytm?
 • Finns det "trasiga" cykler?
 • Har vi optimerat användandet av resurser (endast om underlag finns)?

Detta behöver Vico
För att kunna migrera och analysera tidplanerna behöver Vico följande
 • Tidplanen i originalformat (Plancon, MS Project, Primavera, Asta Powerproject)
 • Tidplanen utskriven till en PDF
 • Beskrivning av platsindelning (om det finns någon)
 • Ritningar: Planer, sektioner och elevationer
 • Kontaktpersoner gällande tidplanen
 • Ett eller flera möten för avstämning

Kontakta oss så berättar vi mer

Konkret: Du ser enkelt var och när kollisioner sker.

Visuellt: Du ser snabbt var aktiteter inte utförs.

Vanligt: Gantt schemat finns alltid där också.