Kom igång med att mängda och kalkylera med BIM

mandning_kalkyl

Mängdning & Kalkylering - 2 dagar

Kursen ger dig kunskaper att publicera BIM modeller till Vico Office Client och ökad förståelse för hur BIM modeller kan läges-/platsindelas med Vico LBS Manager utan att påverka projektören. Du lär dig också hur du använder BIM modellerna för mängdning med Vico Takeoff Manager och kalkylering med Vico Cost Planner. Detta ger dig en dynamisk BIM kalkyl som uppdateras så snart dina BIM modeller uppdateras. Modellerna integreras och du kan säkerställa att alla element i BIM modellen är kalkylerade. 


Du lär dig också att skapa recept och att återanvända tidigare skapad kalkyl samt att använda en redan befintlig receptdatabas. Du lär dig också komma igång med versionshantering för att effektivt kunna göra kostnadsanalyser mellan t.ex två olika design versioner.


Under kursen lär du dig bland annat att

 • Hämta in BIM modeller till Vico Office
 • Versionshantering
 • Analysera och visualisera mängder
 • Måla mängder och justera ev. fel på element
 • Skapa egna mängder manuellt och mäta i 3D
 • Jämför & uppdatera för att se tillkommande & avgående mängder
 • Skapa en kalkyl i Vico Cost Planner
 • Skapa egna recept och koppla BIM mängder till dessa
 • Återanvända referenskalkyler och receptdatabaser
 • Filtrera och sortera din kalkyl
 • Gör kostnadsanalyser med BIM modellen
 • Hantera taggar, marginaler, påslag, spill mm
 • Skapa och använda rapporter

Målet är att du efter kursen själv kan komma igång med arbetet att integrera BIM modeller och mängda och kalkylera med dessa i Vico Office.

Förkunskaper
För denna kurs krävs inga förkunskaper men det är en fördel om man hanterat 3D modeller tidigare eller gått kurserna Krav & Kontroll.

Kursens längd: 2 dagar

Tid: 9.00- ca 16.00 om inte annat anges
Plats: I Vico Softwares lokaler i Solna, om inte annat anges/önskas
Övrigt: Svenskt kursmaterial, fika och lunch ingår i kursen

Skicka en kursförfrågan genom att fylla formuläret nedan: