Singel- eller flytandelicenser?

LicensServer

Välj rätt licenstyp

Vico Software erbjuder singel- och flytandelicenser (nätverkslicenser). Du väljer själv vad som passar dig bäst gällande organisation och ekonomi.


Singellicenser - lokalt på din dator
Om du väljer singellicenser installeras en mjukvarunyckel lokalt på din dator och knyts till din hårdvara. Nyckeln kan flyttas mellan datorer och detta görs genom din licensportal du får vi inköp av Vico Office.

Flytandeliceser - dela licenserna över nätverket
Flytandelicenser erbjuder flera att arbeta mot samma licensnyckel. Det innebär att licensnycklarna inte knyts till en specifik dator utan kan delas ut ifrån t.ex en licensserver och andra användare kan nyttja samma licens i sin dator. När antalet licenser tar slut är det enkelt att köpa nya och fylla på.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer