25% tid- och kostnadsbesparing

beställare

Beställaren får bättre beslutsunderlag

Du som är beställare eller byggherre har mycket att tjäna på att effektivare visualisera kostnader och tid för att ni bättre skall analysera och optimera era projekt. Vico Office hjälper dig som beställare och byggherre att maximera nyttan av BIM och optimera dina kalkyler och tidplaner. Samtidigt sker ofta stora effektiviseringsmöjligheter med upp till 25% av både projekt tid och projektkostnad.


Möjligheter för beställare som använder Vico Office
  • Bättre underlag till beslut
  • Lägre risk
  • Nya möjligheter att hålla tid och budget
  • Projektutveckling & tidiga skeden
  • Pröva alternativa lösnignar och direkt se hur de påverkar kostnad & tid
  • Optimering av tidplaner
  • Minskat slöser i med resurer och bättre investering
  • Styra projekteringen mot ett målpris med en BIM modell

 

Beställarens roll

Att ta vara på investeringen och maximera avkastningen i projektet anses ofta vara viktigt. Att tid och kostnader är avgörande är inte någon hemlighet. Vico Office unika lösning hjälper dig som beställare att ta bättre och effektivare beslut utifrån ett integrerat arbetsflöde där tid och kostnader simuleras och uppdateras i samband med att alternativa lösningar och ändringar görs.

Kontakta Vico

Vico hjälper er att ställa rätt krav för att integrera 5D BIM i samtliga skeden. I tidiga skeden kan vi hjälpa till att återanvända och integrera BIM modellerna för mängdning, kalkylering och tidsplanering. Men även i nästa skede säkerställa att även byggentreprenören tar vid för att minimera dubbelarbetet.

 

Kom igång

Vi har skapat en introduktionskurs för dig som är beställare. På dessa workshops fokuserar vi på att öka förståelsen kring hur ett 5D-projekt kan appliceras och vad som är viktigt att tänka på. Fokus är inte att ni skall lära er produkterna vilket istället sker på våra kurser.