Jernhusen analyserar tidplaner

Kungsbrohuset

Jernhusen prövar platsbaserad tidplanering

Efter en presentation av Vico Office och 5D BIM beslutade sig Jernhusen för pröva platsbaserad tidplanering som ett analysverktyg. Vico fick i uppdrag av Jernhusen att analysera tidplanen för projektet. Det innebar att Jernhusen på ett enkelt och snabbt sätt fick bra överblick över de 1.600 aktiviteterna.


Genom Vico's unika platbaserade tidsplanering kan väldigt mycket information rymmas på en mycket liten yta, något som ofta leder till en avsevärt bättre överblick av projektet och ger dig ett helt nytt sätt att analysera tidplaner på.

- Med Vico kunde vi snabbt åskådliggöra luft, kollisioner och områden med hög risk. Dessa förmedlade till Jernhusen som kunde göra djupare analyser, berättar Karl Sundholm på Jernhusen.

"Resultatet är anmärkningsvärt"
Karl Sundholm, Projektledare Jernhusen

Kungsbro_ikon