Koncept, nytta och erfarenheter gällande 5D BIM

Introduktion

Introduktionsmöte 30-60 min
Träffa oss för ett kostnadsfritt introduktionsmöte vilket ger dig övergripande bild och förståelse om Vico Office. Vi är också nyfikna och önskar veta mer om hur ni arbetar idag med och utan BIM och vilka utmaningar ni har idag.

Frågor som ofta besvaras på introduktionsmöten är:
  • Målet med mötet och förväntningar
  • Hur arbetar ni idag med BIM
  • Problem med dagens arbetsprocess och metodik
  • Varför utvecklas Vico Office
  • Konceptet med Vico Office
  • Vad är nyttan med Vico Office? 
  • Vad blir effektivare med Vico Office? 
  • Kan vi spara pengar på BIM tack vare Vico Office?
  • Hur har andra gjort?
  • Hur kan jag återanvända BIM modellerna för mängdning, kalkyl och planering?

Ibland är blir det många frågor och intressanta resonemang vilket leder till att mötet kan dra ut på tiden men vårt mål är alltid att fokusera på era frågor. Efter mötet återkommer vi med ett förslag på hur just ni kan komma vidare.

Träffa oss förutsättningslöst för ett introduktionsmöte? Fyll i formuläret nedan!