Uppföljning, risk och inköp Vico Production Controller

control

Integrera uppföljning & inköp

Att skapa och optimera en tidsplan är mycket viktigt men det är ännu viktigare att tidsplanen följs annars är arbetet bortkastat. Tidsplanen skall inte vara ett dokument som skapas bara för att det måste, det skall driva den kommande produktionen. Det är därför avgörande att snabbt kunna se hur en försening påverkar produktionen och vilka beslut man måste ta för att rätta till oförutsedda problem. 

Inköp är också viktigt, att få material i rätt tid på rätt plats när vi har resurser som kan ta emot och lämpliga upplagsplatser så att inte materialet blir förstört.

Därför utvecklar vi Vico Production Controller som låter dig att enkelt och effektivt göra uppföljning och inköpsplanering för ditt projekt.

Uppföljning steg för steg
När du kontinuerligt följer upp din tidsplan i projektet kan du göra detta på olika sätt. Skriv in antalet nedlagda timmar, antal procent slutfört eller mängden utfört arbete. Uppföljningen kan ske per plats/läge i projektet eller för en hel eller delar av en uppgift.

För att din tidsplan skall bli realistisk bör den byggas på så mycket fakta som möjlig och även innehålla under entreprenörernas tidsplaner. Det bästa är om även de tidsplanerar i Vico Schedule Planner.

Automatisk prognos i matrixrutor, Flowline och Gantt
När du börjar följa upp din tidsplan beräknar samtidigt Vico Production Controller ut din produktionstakt och ger dig automatiskt en prognos för kommande arbete. Prognosen beräknas utifrån nedlagt arbete jämfört med planerade resurser och kommande mängd arbete. Detta ger dig en klar och tydlig bild i Flowline om hur ditt projekt kommer att utvecklas

Du kan presentera din uppföljningen av tidsplanen på många olika sätt för att kunna på bästa sätt kommunicera projektets status.

Inköpsplanering
Ta nästa steg och använd Vico Production Controller för inköpsplanering. Den maximala kraften får du när tidsplanen är skapad utifrån 3D-modellen. Då får du automatiskt mängder per plats som underlättar dina inköp. När tidsplanen följs upp och faktiska data förs in justeras även inköps tidsplanen utefter detta.

Risksimulering
Med Monte Carlo kan du låta Vico Production Controller simulera tusentals olika situationer och itterera fram ett resultat kan hjälpa dig att hitta riskerna i projektet.

Med Vico Production Controller kan du:
  • På ett enkelt sätt göra uppföljning för ditt projekt
  • Snabbt visualisera en prognos för ökad kommunikation om åtgärder
  • Göra inköpstidsplaner som följer med din uppföljning
  • Integrera uppföljning och inköp mot en 3D-modell
  • Rapportera resurser per plats/läge
  • Rapportera mängder per plats så som hus/våning/rum mm

Bättre kontroll på tidplanen med platsabaserad planering