Huge 5D BIM med Vico Office

Bjornkulla

Huge använder Vico Office & 5D BIM


Huge och Vico har ett samarbete sedan 2010 gällande 5D BIM för beställare. Tillsammans tittar vi på möjligheterna kring att använda Vico Office i Huges projekt och ev. förvaltning. Samarbetet startade med ett initiellt möte för att resonera om nyttan av att kunna visualisera, analysera och optimera projekten på ett bättre sätt.

Ett projekt valdes ut för att pröva de nya möjligheterna. Samarbetet med Arcona, som redan använder Vico Office, var med i Björnkulla äldreboende. Ur projektet kunde både beställaren och entreprenören hitta nya och förädlade sätt att kommunicera och ta beslut på.

Henrik Örneblad, affärsområdeschef på Huge berättar.
- Projektet har varit mycket positivt fast man skall också ha koll på baksidor som finns när man prövar nya lösningar. Men där vill jag säga att Vico har varit en väldigt bra samarbetspartner.

- Vi måste aktivt arbeta med förändringen och inte sitta och vänta. Men vi måste också förstå hur vi hanterar informationshanteringen i projektet med projektörer och entreprenörer.

HenrikO¨rneblad Henrik Örneblad, affärsområdeschef på Huge Fastigheter berättar

Arcona levererade Vico Office projektdatabas (.vico fil) innehållande all information i projektet. Vidare kunde Huge gå ingenom projektet för att skapa sig en ökad förståelse kring kostnader och optimering av projektet. 

Huge Fastigheter fick också ett BIM pris 2013, grattis!