Graphisoft Sverige och Vico Software i strategiskt samarbete!

Graphisoft & Vico i Samarbete

Graphisoft tecknar idag ett samarbetsavtal med Vico Software för den svenska marknaden.


Vicos mål är att hjälpa byggindustrin att spara miljarder genom att radikalt optimera och höja kvaliteten på byggprocessen. Med hjälp av Vicos programvaror som integrerar modellbaserad kalkyl och planering på ett enkelt och fokuserat sätt kan ägare, entreprenörer och projektledare få en snabbare och säkrare projektplanering, bättre kontroll på och hantering av kostnader samt lägre risk.

Vico har idag med framgång använts i flera projekt projekt på den svenska marknaden. Besparingar på uppemot 15% kan uppnås enligt PEAB. Det är mycket starka siffror direkt från verkliga projekt! Arkitekter kan idag direkt från ArchiCAD leverera en fullständig BIM-modell som underlag till Vico.

"VICO levererar idag äkta 5D till byggentreprenörer. Genom att tidigt ha en dialog med arkitekten som tillhandahåller en digital modell för projektet, en BIM (Building Information Model), kan vi hjälpas åt att få rätt informationsflöde från starten. Vi kan sedan processa denna information i Vicos system och stärka entreprenören med högre kvalitet, bättre kalkyler och tidplaner som är optimerade för det enskilda projektet.? 
Patrik Mälarholm, VD, Vico Software Sverige

"ArchiCAD är marknadens mest populära BIM-system för arkitekter och samarbetet med Vico höjer nivån rejält för BIM i byggbranschen genom att öppna direkta kommunikationsvägar mellan arkitekt och byggare. Genom att anpassa svenska ArchiCAD för Vico kan kalkyl och planering redan i mycket tidiga skeden dra direkt nytta av BIM och samarbetet mellan arkitekt och byggare få helt nya möjligheter. Allt för att få en obruten process som gynnar alla aktörer.?
Magnus Dulke, VD, Graphisoft Sverige

Graphisoft och Vico ser nu ett stort behov för denna metodik och har med erfarenhet från genomförda projekt tagit fram en anpassad kurs för arkitekter som vill optimera sin modell för 5D utan att tappa vardagsprojekteringen.

Om Vico Software
Vico står för Virtual Construcion som betyder Virtuellt Byggande. Vico Software 5D är ett koncept som används av 300 av de största byggentreprenörerna i världen. Bland kunderna hittar du bl.a Skanska, NCC, PEAB, JM, Vattenfall mfl. Fördelarna med att implementera Vico Softwares koncept är mycket konkreta och tydliga. 

Läs mer på www.vicosoftware.se

Om Graphisoft
Graphisoft är pionjärer och marknadsledande inom utveckling av Virtual Building™ solutions. Graphisofts kunder och användare av ArchiCAD, kan med sitt verktyg leverera bättre design, säkrare konstruktioner och ge en bättre förutsättning för en optimal förvaltning. 

Läs mer på www.graphisoft.se