Filip på AIX är Vico Certifierad

FilipHakansson

Levererar 3D modeller med goda förutsättnignar till 5D

Filip Håkansson arbetar som BIM ansvarig på AIX och har blivit Vico Certifierad och kan leverera 3D modeller med mycket hög kvalitet som kan återanvändas för 5D med Vico Office.


Filip berättar

”Att gå VICO certifieringskursen gav mig inblick i hur Vico ser på en Revitmodell och vilka konsekvenser det medför till vårt dagliga arbete när vi skapar våra modeller. Att skicka information från ett program till ett annat går inte alltid smärtfritt men om man har insikt och förståelse för hur mottagarprogramet fungerar blir det lättare för oss att anpassa vårt arbete för att göra informationsutbytet så enkelt och korrekt som möjligt.

 

Vi på AIX Arkitekter AB ser framför oss en möjlighet att kunna använda oss av Vico Takeoff Manager själva för att kunna jämföra olika gestaltningsförslag även med en kostnad och inte enbart estetik och funktion.”


Fler och fler ansluter sig 

- Det är mycket glädjande att Filip tagit steget och jag är övertygad om att de kommer att samarbeta med beställare och entreprenörer som är tacksamma för hans kompetens och förståelse kring att skapa en högkvalitativ 3D modell. Det är en tydlig trend och fler och fler Vico Certifierar sig, berättar Patrik Mälarholm VD på Vico.