Stora möjligheter till effektivare projekt!

Byggentreprenörer

Byggentreprenören har stora effektiviseringsmöjligheter

 

Optimerat för byggentreprenören

Vico's lösningar och arbetsmetodik är unikt utvecklade och anpassade för dig som är byggentreprenör. Utifrån lång erfarenhet kring mängdning, kalkylering, tidplanering och byggproduktion utvecklas våra verktyg och optieras tillsammans med våra kunder.

 

Unik integrerad 5D BIM lösning - Vico Office

På ett unikt sätt har Trimble utvecklat Vico Office, ett integrerat system där du drar full nytta och återanvänder projektörernas BIM modeller till mängdning, kalkylering och tidsplanering. Du kan använda Vico Office från projektutveckling och anbud till byggproduktion.

 

Effektivitet

Våra kunder upplever ofta att de får mycket effektivare och roligare arbete. Att man använder mer tid till värdeskapande arbetsuppgifter och minimerar dubbel arbetet och slöseri. Dessutom utrycker våra kunder att de får lägre risk och en bättre slut produkt.

 

Framtiden

Vico's verktyg är framtidensverktyg. Genom en kontinuerlig och nära dialog med kunder runt om i världen anpassar vi och optimerar vi dagligen arbetsmetoderna så att du kan fokusera att använda Vico's lösningar.

 

Kom igång

Tillsammans med dig utformar vi en strategi som passar just ditt företag. Det finns många sätt att komma igång på, kontakta oss så berättar vi hur!