Förvånansvärt enkelt att komma igång med Vico Office

Bjornkulla

Arcona valde Vico Office

Efter att Arcona lät genomföra ett examensarbete där man jämförde olika sätt att hantera 3D-modeller för mängdavtagning och kalkylering blev valet enkelt, Vico Office stöttar Arconas process på bästa sätt.

 


Förbättrats arbetssätt
Arcona har länge arbetat med lean och effektivare arbetsmetoder. Att kontinuerligt förbättra och förädla sitt arbetssätt ligger i Arconas tänk. Att använda Vico's verktyg och processer stödjer Arconas sätt att vilja arbeta.

Johan Månsson, på Arcona berättar
- Björnkulla projektet tillsammans med Huge var ett bra projekt för att ta första steget med 5D. Vi har använt 3D modellen för att komma fram till ett riktpris. Vi använder redan i skiss skedet började vi använda Vico Office i 5D för att sätta ett riktpris berättar Johan.

- Det var förvånansvärt enkelt att komma igång med Vico! Vi levererade en sk .vico fil till beställaren. Att visuellt arbeta med Vico's verktyg är mycket kraftfullt. Vi kommer att använda Vico i kommande projekt och hoppas på att flera kommer igång som vi både beställare och entreprenörer.

Många vill arbeta som man alltid gjort. Johan föreslår att kraven skall ställas att arbeta på detta sätt i alla totalentreprenader och att ett arbetssätt utformas tillsammans med Vico.
Mansson_Film
Johan Månsson berättar om arbetet med Vico Office

Hur man sakta men säkert och tryggt tar till sig ny teknik och nya processer och ser mycket stora möjligheter till bättre projekt tillsammans med beställaren. Johan anser också att de blir en mer attraktiv arbetsgivare om de anammar nya verktyg och metoder som Vico erbjuder. Arcona kommer använda Vico 5D i sina kommande totalentreprenader.