Akademiska Hus mängdar med Vico Office

Kngl-Musikhögskolan

Akademiska Hus prövar Vico Office

Akademiska Hus prövar användandet av Vico Office i flera olika projekt bl.a för att se hur BIM mängdning kan integreras med kalkylarbetet. Vico hjälper stöttar med att analysera och optimera 3D/BIM modellerna så att mängderna kan återanvändas i Vico Office. Bilden till vänster visar en analys BIM modellen skapad för projektet, Kungliga Musikhögskolan.


3D modellerna av är skapade i Revit och publiceras in till Vico Office för att jobba vidare med 3D mängningen. Akademiska Hus kan se fördelar med att snabbare och mer flexibelt kunna arbeta med mängder och kalkyler i byggprojekt och framför allt i tidiga skeden där många avgörande beslut sker och som styr hela byggprocessen.

Förbättrad kommunikation
- Att med Vico Office, kunna gå vidare från projektörer till att få kostnadskontroll i 5D är för oss mycket kraftfullt, berättar Tomas Nilsson, projektledare på Akademiska Hus region Uppsala.

- Vi ser med stor spänning fram emot att se hur ny teknik så som Vico Office kan hjälpa oss att kommunicera och skapa bättre underlag för beslut för oss som beställare avlustar Mats Franzon rojektledare BIM-gruppen inom Akademiska Hus koncernen.
Akademiska_ikon

- Fler och fler beställare inser vikten av att intregrera tid och kostnad i tidiga skeden för att analysera alternativa lösningar och få bätter beslutsunderlag. Vico Office har många av de funktioner och lösningar som våra kunder söker berättar VD Patrik Mälarholm.