Det är inte svårt att leverera till Vico Office!

Brofastet

Engstrand & Speek

 

Arkitekterna Engstrand & Speek är mycket duktiga på att skapa 3D modeller som kan återanvändas. Arkitektkontoret var tidiga med att lära sig ny teknik och dra nytta av möjligheterna för att nu även visa ett mycket stort intresse för att sprida 3D modellerna vidare till andra i branschen.


Sofie berättar om arbetet med 3D modellerna för Vico Office

- Det är viktigt att vara konsekvent och sätta rätt ID på objekten så att byggdelarna är sök och sorterbara. Allt behöver inte vara med, det låter som om det är så mycket men det är det inte. Vi ritar väggar, bjälklag, trappor, fönster, dörrar mm. Fast inredning tar vi med en reltativt låg detaljnivå för att skicka till Vico Office.


- Zonerna används i ArchiCAD mycket frekvent för att redovisa volymerna/rummen i projekten. Dessa namnger vi så att mängdning kan ske i Vico Office. Med ett enda objekt kan entreprenören sedan koppla mer information gällande t.ex fast inredning mm.


- Vi som är arkitekter får ofta kritik på att vi inte vet vad det kostar vilket vi inte kan veta i tidiga skeden. Men de kunder som arbetar med Vico Office så kan vi snabbare få fram ett kalkylunderlag.

SofieDahlstedt
Sofie Dahlsted berättar om arkitektens roll i ett Vico Office projekt.
- Ritningarna kanske inte skall kallas ritningar, det är ju inte längre någon som ritar, ritningarna. Det är avgörande att ritningarna genereras direkt ur 3D modellen vilket effektiviserar vårt arbete. Men även illustrationer mm skall genereras direkt ur samma 3D modell.