AEC vår partner gällande Revit

AEC&VICO

AEC & Vico Software i nära samarbete

Då vi har mycket lika syn på marknaden och utvecklingen av byggindustrin har AEC och Vico Software i Sverige ett samarbete. Samarbetet fokuserar på att gemensamt erbjuda kunderna den bästa kompetensen och bästa processerna till våra kunder.

AEC och Vico
AEC erbjuder tjänster och stöd gällande metod och kompetens kring CAD och BIM.

"AEC har lång erfrenhet kring cad och BIM och stöttar oss på ett bra sätt med processer, kompetens och rutiner", berättar Patrik Mälarholm VD på Vico.