Vi hjäper er igång med 5D BIM

PeabVallentuna

Rätt krav och rätt leveranser

Många vill komma igång med 5D i sina projekt men har inte tiden eller kompetensen att göra det. Då kan ni ta hjälp av oss som dagligen arbetar i med implementering av 5D BIM i projekt. Vi stöttar, hjälper, utbildar, kravställer och supportar våra kunder.


Mycket viktig roll - 5D samordnaren

Ett smidigt sätt för att snabbt komma igång är att anlita en 5D samordnare. Du kan fokusera på din roll i projektet men samtidigt dra maximal nytta av kraften i 5D BIM. Under uppdraget utbildar vi er kontinuerlig och beskriver processer och målbild. Tillsammans skapar vi ett lyckat 5D BIM projekt.


Vad gör Vico?
 • Hjälper er ställa rätt och rimliga krav i upphandlingen
 • Ser till att konsulterna har rätt kompetens och ev. är certifierad
 • Ger tips på analyser och optimering av projektet med fokus på tid och kostnader
 • Ser till att tekniken fungerar på bästa sätt från 3D/BIM modell till 5D
 • Arrangerar samordningsmöten med fokus på 3D/BIM mängdning, tidsplanering, 4D och 5D kalkylering
 • Skriver rapporter och kommer med förslag på förbättringar

Exempel på delar som ingår i uppdraget
 • Mål sättning och vision, vad är det vi önskar uppnå?
 • Kravställande på projektörer
 • Analyserar de 3D/BIM modeller som konsulterna levererar samt rapporterar om ev. fel och brister, nedan några punkter vi tittar på
  • Modelleringsteknik
  • Littrering
  • Hantering av byggdelar och objekt
  • Mängdavtagning
  • Mängdningsanalys och ev. tips på mängdningsoptimering
 • Stöd för koppling till kalkyler och kostnadsanalyser
 • Stöd för koppling till tidsplaner och 4D simuleringar
 • Uppdateringar och stöd för versionshantering av 3D/BIM modeller, kalkyer mm

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lägga upp just ert projekt

 

Modellen visar ombyggnad & tillbyggnad

Mängder och kalkyler och tidplaner integreras.

Med en spelmotor navigerar du fritt i 3D modellen.