Trafikverket prövar Vico Office 5D koncept

Rofors

Trafikverket - 5D BIM i anläggningsprojekt

Trafikverket har ett mycket stort intresse för införandet av BIM i sin organisation och sina projekt. I ett samarbete med Vico genomfördes workshops och tester för att se hur tid och kostnad kan integreras i en BIM modell för att skapa bättre och effektivare beslutsunderlag.

Vico stöttade i arbetet för att se hur Röfors projektet kunde användas i Vico Office. BIM modellerna hämtades in i Vico Office där de mängdas, kalkyleras och tidplaneras och slutligen en 4D simulering blir en biprodukt. Det är viktigt att understyka att projektet inte var anpassat för 5D BIM vilket innebär att detta är endast exempel på hur tekniken skulle kunna appliceras och tider och kostnader är inte relevanta till projektet.
 
Trafikverket