Vico Office 5.0 är här, revolutionen fortsätter!

Rubrikbild-465x223

Vico Office 5.0 - utvalda nyheter

Vico Office är verkligen banbrytande lösning för byggindustrin. Det gäller inte minst den senaste versionen av Vico Office 5.0! Med nya metoder och lösningar för att integrera 2D, 3D, 4D och 5D får byggindustrin verktyg som tidigare inte funnits på marknaden. Trimble erfarenhet och innovativa team har åter igen skapat en unik plattform med Vico Office 5.0 men resan är långt ifrån över, det kommer hända mycket även med de följande lanseringarna.

OBS! - Vänligen säkerställ att ni använder denna länk för att ladda ner och installera Vico Office 5.0 detta då några buggar hittades i lokaliseringen.
 
Läs mer om några utvalda nyheter nedan eller kontakta oss så berättar vi mer!
 

 
TOP1_ikon

Mängdavtagning i 2D och 3D

Med Takeoff Manager kan du mängda direkt från 2D ritningen eller 3D modellen! Nu behöver du inte fler mjukvaror, Vico Office täcker dina behov för att hantera 3D modeller eller 2D ritningar i ett och samma program!

 

Byggindustrin implementerar BIM runt om i världen. Ibland finns det 3D modeller som kan återanvändas men ibland saknas det eller så håller de inte den kvalitet som önskas och man kan bara använda 2D ritningarna. Därför har Trimble utökat stödet för att inte bara hantera 3D modeller utan även dokument och inte minst PDF ritningar!!!

 

Kanske är det så att du inte får ut de mängder du önskar från de objekt som projektören har modellerat eller önskar komplettera med längden på hängrännorna men får bar ut st från projektörensmodell? Nu löser du det direkt i Vico Office genom att mäta och mängda direkt på 3D modellen!

  

Visningslägen

Visninslägen är som ett "live filter" där de objekt som är knutna till den post du markerar filtreras. Du kanske har gjort en kalkyl och vill se vilka objekt som är koplade just till en specifik kalkylpost? Aktiverad då visningläget så sköter Vico Office resten!

 

Du kan välja och kombinera flera olika metoder med visningslägen. Markera, isolera, göm, dimmra och transparens. Vico Office kan även automatiskt zooma in de objekt som berörs. Väljer du avslöja kommer 3D modellen att skalas av så att du även ser objekt som ligger inuti byggnaden.

 

Visningslägen tillsammans med den vanliga filterfunktionen ger stora möjligheter att filtrera och redovisa exakt det du önskar i Vico Office.

Visningslage_ikon


 
LBS_ikon

Effektivare och snyggare platsindelning

Nu uppdateras även LBS Manager, modulen för platsindelning. Nu kan du skapa många våningar med ett klick. När du väljer dela horisontellt får du frågan om hur många våningsplan du önskar skapa, vilken våningshöjd du önskar samt vilket prefix du vill ge platserna. Mycket effektivt!

 

Färgsättning! Nu kan du färgsätta de olika volymerna för platsindelning med helt valfria färger och transparens på volymen och kanterna.

 


 

Påslag och omkostnader

För att underlätta för alla kunder att arbeta effektivare med påslag har Trimble utökat funktionaliteten i Cost Planner, kalkylverktyget. Nu kan du skapa många olika påslag som du sedan kan göra tillgängliga för både delsumma (bassumma) och nettokostnad.

 

Det gör att du inte behöver använda taggar på samma vis som man gjorde tidigare. Man har då också lag till flera nya kolumner som summerar respektive påslag och gör det möjligt att applicera på slagen på varje byggdel eller resurs på valfritt sätt.

 

Vidare har även hantering av omkostnader förbättrats och redovisas mer tydligt nu än tidigare.

 

Det har även tillkommit ett "LIVE filter" som gör att du mycket snabbt kan filtrera ut data i din kalkyl.

Paslag_ikon


 
Publicerare

Bättre IFC och stöd för nya och flera cad-verktyg

Vico Office är en öppen plattform där du kan samla 3D modellerna från marknadens ledande utvecklare.

 

Nu uppdateras stödet till de senaste versionerna ArchiCAD 18, Tekla 20.1, Revit 2105 och AutoCAD 2015. Du kan även importera IFC och SketchUp filer. SketchUp importen gratis för Vico Office 5.0!

 

Bentley, nu lanseras även stöd för Bentley modeller via deras gränssnitt AECOsim. Modellerna som är skapade direkt i AECOsim an hämtas in till Vico Office och du kan arbeta vidare med modellerna tillsammans med alla modeller från alla andra utvecklare i samma gränssnitt!

 

IFC stödet har förbättrats i denna vesion i Vico Office. Geometrierna visualiseras bättre och det finns fler aktiveringsmöjligheter.


 

 


 

 

VOWS - Vico Office Web Services

VOWS är en mycket viktig nyhet för alla våra större kunder. Under flera år har Trimble arbetat med utvecklingen av denna lösning och den lanseras nu tillsammans med Vico Office 5.0.

 

Med VOWS kan du fritt hämta och lämna information direkt till en eller många Vico Projekt Servrar (VPS). Det kan vara affärs system eller andra mjukvaror eller databaser som vill hämta eller lämna data till projektet, utan att behöva ha tillgång till Vico Office. Utbytet sker via WCF (windows Communication Foundation).

 

Det finns oanade möjligheter i och med detta. Att kunna skapa egna appar för avstämning av en aktivitet av en tidplan via en app i en smartphone. Eller varför inte smala projektdata från alla projekt och redovisa dem i en "dashboard" för att visa hur projekten går?

 

Oändliga möjligheter... kontakta oss så ser vi till att vi tillsammans med Trimble skapa en lösning just för er!

VOWS
 

 
Tyst_ikon

Tysta installationer

Den största nyheten för installation och IT är tysta installationer. Det är något som tidigare saknats för Vico Office som gjort det omständligt att göra stora installationer.

 

Tysta installationer innebär att utrullningen och större installationer blir avsevärt enklare då dessa kan ske i bakgrunden t.ex när användaren har gått hem för dagen.

 

Detta kan ske via script och MSI paketering.