Vi stöttar dig i integrationen med BIM kalkyler

ExcelImporten

Integrera kalkylen med BIM

Att koppla ihop BIM modellerna med dess mängder i en 5D Kalkyl är inte svårt. Genom att beklä varje byggdel med ett recept utformas kalkylen och integreras med BIM modellen. Nyttan är mycket stor och det är enkelt att se vilka byggdelar som är kopplade till de olika recepten.

Vi hjälper er att hämta in och importera era befintliga kalkylrecept eller kompletta kalkyler till Vico Office. Med den smidiga Excel-importen i Vico Office importeras all data till Vico Office. Om ni har unik information eller önskar hämta in konton, CO2 klassning osv så skapar vi taggar för just detta endamål. Under denna process lär vi er hela tiden, steg för steg hur arbetet går till. Vi rapporterar hur arbetet framskrider och stämmer av med er att allt blir som önskat.

Det är viktigt att få ut kalkylen som man vill ha den vilket sker med rapporter i Vico Office. Vi erbjuder en tjänst där vi skapar en kalkylmall som ni sedan kan använda i Vico Office. Berätta för oss hur ni önskar ha den och vi gör jobbet åt dig.

Kontakta oss gärna för mer information

Kalkylen integreras med 3D-modellen

Kostnadsanalyser i Vico Office