Tidplanering - precis som efterfrågat!

Time is money

2016-10-20 Frukost med Vico - Tidplanering

Den 20 Oktober genomförde vi den första upplagan av "Frukost med Vico", där vi temat var platsbaserad tidplanering med Flowline. Föreläsningen blev mycket lyckad, stort tack till samtliga deltagare och vår fantastiska talare Johan Sjöberg, PEAB:


Johan Sjöberg - PEAB
Johan Sjöberg besökte oss och berättade kort om sitt arbetsflöde och möjligheterna med Schedule Planner. Johan gick sedan vidare och berättade om utmaningarna som förekommer när man arbetar med tidplanering, där han refererade till ett stort sjukhusprojekt.

Stort tack till Johan!

johansjoberg

        Johan Sjöberg            Entreprenadingenjör                    PEAB


Frukostsem

Frukostsem1Frukostsem2

Frukostsem3