Återupplev Vico seminariumet 2015

Bryggarsalen

2015-11-17 årets Vico seminarium

Den 17 november 2015 genomfördes det årliga Vico Seminariumet i Bryggarsalen, och än en gång blev det väldigt lyckat! Stort tack till samtliga deltagare och inspirerande talare.


Kunde inte du delta på seminariumet så kan du nedan se ett axplock från seminariumet, genom att återuppleva talarnas fantastiska föredrag.


Mod:Group - 5D BIM för hela projektorganisationen

Grundat i övertygelsen; att använda en fullt digitaliserad process, från idé till leverans och analys, är rätt har vi skapat vår bolagsgrupp. Våra första 18 månader har bestått av många sena nätter, en värld i ständig förändring och otaliga "gör om gör rätt", men samtidigt fantastisk glädje över enastående feedback från kunder och partners.

david1

"Vi har nu nått en mognadsnivå där vi genom väl utvecklad process gör saker EN gång och kan illustrera vårt arbete, från våra 3D mättekniker och BIM samordnare, till såväl hantverkaren som beställaren i t.ex. den burna läsplattan.

 

Användandet av Vico Office, i kombination med egenutvecklad riskmodell, skapar både överblick och detaljstyrning. Definierade byggdelsmoment med tillhörande aktiviteter som inkluderar material och tid ger oss en säker kalkyl och tidsplan. Att tid och kostnad följs upp dagligen på plats efter rapport från utförande aktör ger oss exakt data till rapport och analys.

 

Allt detta gör vår modell skalbar och borgar för bibehållen kvalitet och fortsatt stark tillväxt från 2015 års 35 MSEK."


David Hebrand

Ordförande och Co fonderWSP - Beställarstöd med Vico Office

Förra året deltog WSP på Vico's seminarium och berättade på ett mycket inspirerande sätt om praktiska erfarenheter gällande tidplanering med Flowline. I år är de tillbaka och har tagit ett fantastiskt steg gällande BIM och kalkyl och inte minst uformat ett imponerande beställarstöd!


jonas1"Med ett helhetsperspektiv samt iterativa processer och arbetsmetoder, med fortlöpande successiva kostnads-, tids- och konsekvensanalyser, med spårbara mängder och aktiviteter ger vi ett outstanding beställarstöd från tidiga skeden, genom projektering och produktion till förvaltning."


Jonas Thörnqvist

Utvecklingsansvarig BIM inom WSP Management | WSP Sverige ABVeidekke från skiss till produktion med Vico Office

Veidekke har använt Vico Office i många projekt sedan 2009 och är en av de främsta i landet gällande BIM och VDC. Vi är mycket stolta att kunna berätta att Linda deltar som talare på vårt seminarium.

linda1

Linda Folkesson arbetar på Veidekke som VDC-ingenjör, vilket innebär ett lean-tänkande arbetssätt kring modeller som informationsbärare med involvering som grund.

I projektet Kvarnbergsplan har Linda arbetat med allt  från skiss till idag aktiv produktion med Vico Office som stöd genom hela processen.