Proof of Concept tillsammans med Vico!

shbygg

SH Bygg - Bland stimfiskar och lemurer


SH Bygg har tillsammans med Vico kikat på möjligheterna att använda Vico Office i sina projekt.
Ett av projekten som har använts för att göra en s.k "Proof of Concept" är projektet Östersjön, ett mycket intressant och spännande projekt på Skansen.

Partneringprojektet, tillsammans med Stiftelsen Skansken, inleddes sommaren 2016. Uppdraget består av byggnation av nya lokaler för pedagogisk verksamhet, utställningar och akvarier - allt på tema Östersjön.


Läs mer om projektet och SH Bygg.

ostersjon


Östersjön-projektet i Vico Office

3D vs 3DOvan illustreras förändringar mellan två versioner av 3D-modellen.

2D vs 2DSjälvklart har det även skett förändringar i 2D-ritningarna.2D och 3D1
Här ser vi en bild där 2D-ritningar och 3D-modeller integreras med fråga/svar, men även i arbetsflödet för mängdning, kalkyl och tidplanering.