Vico Office ger mera BIM

Integrera 2D, 3D, 4D och 5D!

Vico Office ger mera BIM

Integrera 2D, 3D, 4D och 5D!

Byggindustrin blir effektivare med Vico Office!


Vico Office låter återanvända 2D/3D/BIM modeller för mängdavtagning, tidplanering och budget/kalkyl i en integrerad arbetsprocess utan importer och exporter.

Vico Office gör det enklare och snabbare att visualisera, analysera och optimera projektets kostnad och tid. Det har visat sig ge våra kunder lägre risk, ökad kontroll, besparing av både tid och kostnad, men inte minst, det blir roligare på jobbet!